En perfekt plats

Ny rapport från forskningsprogrammet Framtidens fysiska mötesplats.

Fyra forskningsprojekt har studerat besöksnäring och handel, och framtidsspaningar om hur framtidens mötesplatser kan utvecklas och fungera.

 

Ladda ner rapporten här.

Fler Nyheter