Sexhandel – ett problem som alltid måste finnas på agendan

Marie Birgersson, ombudsman och regionalt skyddsombud på HRF, avdelning Väst.

– Trafficking och prostitution på hotell är brottsliga, kriminella handlingar och en mycket allvarlig fråga. När personal agerar i situationer då detta uppkommer kan de uppleva stress, rädsla, hot och till och med våld. Det är absolut inte acceptabelt. Som anställd ska man känna sig säker och trygg på sin arbetsplats.

Frågan ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Marie Birgersson är regionalt skyddsombud för HRF avdelning Väst. Hon stöttar mindre arbetsplatser, med färre än femtio anställda, som inte har något eget skyddsombud i arbetsmiljöarbetet.

– Arbetsmiljö är en av HRF:s viktigaste frågor, och detta är definitivt en sådan. Sexhandel på arbetsplatsen påverkar ju personalen som kan bli utsatt för fara i en sån här situation. Om man inte vet hur man ska agera kan det bli stressigt, hotfullt och obehagligt.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen och skyldig att göra det som behövs för att inte utsätta de anställda för ohälsa. Marie menar att arbetsgivaren måste kommunicera att förekomsten av sexhandel på hotell är en viktig fråga. Och regelbundet prata om det.

– På varje arbetsplats måste det vara tydligt hur situationer med misstänkt prostitution och trafficking ska hanteras. Det bör ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet och frågan bör tas upp kontinuerligt på arbetsplatsmöten. De regionala skyddsombuden kan vara behjälpliga i att aktivt lyfta frågorna och ge stöd ute på arbetsplatsen. Vi har kunskapen och kan hjälpa till med verktyg. Ombuden kan ta upp det på skyddsronden, se över hur man arbetar. Vi kan också ge stöd till personal och medlemmar på plats om någon obehaglig situation uppkommit och via företagshälsan kan utsatt personal få samtalsstöd.

Rutiner så att man känner sig trygg
Det vilar ett stort ansvar på personalen att upptäcka prostitution och sextrafficking. Tydliga rutiner och kunskap om hur handlingarna kan identifieras är nödvändiga.

– Receptionspersonal och hotellstädspersonal är särskilt utsatta, men också anställda i restaurangen kan vara med om detta. Det viktigt att arbetsplatsen har tydliga policys och rutiner på plats och att de anställda har stöd från ledningen. Personalen ska veta vilka befogenheter de har att säga ifrån, hur de ska agera, vem de ska kontakta och om och när de ska larma polis eller säkerhetsvakter. Det ska finnas dokument och checklistor.

Utmaningar med digitala bokningar och obemannad check-in
– Idag när många rumsbokningar görs digitalt och man som anställd kanske inte har så mycket kontakt med gästerna behöver man vara extra uppmärksam. Om ett rum är bokat för en gäst och den har med sig ett sällskap vid incheckningen bör man ställa en kontrollfråga om vem som ska bo i rummet. Detta underlättas om hotellet har stängda dörrar på kvällen, när man ofta arbetar ensam. Då kan man avvakta med att släppa in gästen tills det är klargjort vad som gäller. Det kan vara spärren som behövs för att mota detta och det som avgör att människor inte går vidare med själva akten på hotellet.

På hotell där man övergått till check-in på egen hand och obemannade receptioner blir det svårare att upptäcka prostitution och sextrafficking. Ibland är inte någon personal inne på ett hotellrum mellan ankomst och avfärd.

– Många hotell har nya städrutiner, man går inte alltid in och städar rummen mellan ankomst och avresa. Det är upp till gästen att bestämma genom att hänga ut en lapp på dörren. Detta gör det svårare att upptäcka om rummet används för prostitution.

Prostitution och trafficking ska bort från våra arbetsplatser
– Detta är ju en fråga om hur man jobbar tillsammans för att se och lösa ett större samhällsproblem. Vi måste arbeta aktivt med att får bort prostitution och trafficking från våra arbetsplatser. Det är väldigt viktigt att arbetsgivaren tar tag i det här när det sker och att man anmäler. Vi får inte alltid reda på när något hänt, men vi vill så klart gärna veta. Då kan vi vara ett stöd för våra medlemmar.

Mer information

Ladda ner rapporten Sexhandel här.

Marie tipsar
Vad kan HRF hjälpa till med?
När en medlem i HRF ringer eller mejlar om misstänkt brott ombeds denne att
anmäla till polisen och prata med chef eller ansvarig på hotellet. Händelsen ska rapporteras så att arbetsgivaren kan följa upp och vidta åtgärder.

Nationellt metodstödsteam, NMT Sverige, ger operativt metodstöd till kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel.

Tel: 020 390 000
Läs mer på NMTs hemsida.

Receptionist hjälpte polisen stoppa sexköpare, Hotellrevyn, 21 november 2022, läs hela artikeln här.

Fler Nyheter