Evenemang skapar förändring – ny Masterclass

Hur kan evenemang skapa långsiktig förändring för samhällets bästa? 
Lär om det i vår nya Masterclass ”Social marknadsföring genom evenemang” där Henrik Jutbring, ekon. dr, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och evenemangschef Got Event AB, berättar om sin forskning.

Henrik Jutbrings forskning visar att sociala, intensiva och icke-vardagliga upplevelser (liminala platser), som just evenemang, på ett effektivt sätt kan få oss att ändra vårt beteende. Henrik slår fast att evenemang, och därigenom besöksnäringen, har potential att bidra till hållbar samhällsutveckling utanför den egna verksamheten och kan vara ett viktigt komplement till offentliga insatser. Henrik menar att evenemang kan utnyttjas som resurs i utvecklingen av hållbara städer.

Joppe Pihlgren som är verksamhetsledare på Svensk Live berättar i Materclassen om hur de konkret använder sig av Henriks forskning. Bland annat i spridning av Dare to Care som syftar till att motverka sexualbrott både på festivaler och i samhället i stort.

Henrik Jutbrings avhandling Social Marknadsföring genom Evenemang prisades med utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2020.


BFUF Play

Se Henrik Jutbrings Masterclass ”Social marknadsföring genom evenemang” på BFUF Play (25 min) och På två minuter här.

Fler Nyheter