Ny strategi för hållbar turism och växande besöksnäring

Regeringen presenterade den 18 oktober en strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. Avsikten är att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar växande besöksnäring som har en självklar roll som export-, jobb- och integrationsmotor i Sverige. Strategin är ett ramverk och en inriktning för regeringens politik för den kommande tioårsperioden.

 

– Strategin innehåller glädjande nog skrivningar om vikten av forskning och innovation. I den pekas bland annat på kunskaps- och hållbarhetsfrågorna –  ”kunskap är en förutsättning för strategiskt utvecklingsarbete. Det gäller bland annat kunskap om hur turismen kan utvecklas på ett hållbart sätt.”, säger Stina Algotson.

 

Ladda ner Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring här.

Fler Nyheter