Forum med nationellt ansvar saknas – BFUFs remissvar

Vi ser behovet av och tillstyrker att regeringen utvecklar och antar en nationell strategi för hållbar turism och besöksnäring. Vi förordar speciellt att insatser och delmål för forskning och innovation inkluderas inom samtliga insatsområden. Vi menar också att det saknas ett forum med nationellt samlat ansvar för långsiktig kunskapsutveckling och innovation.

Läs hela vårt remissvar på utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt här.

 

Ladda ner utredningen Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring, SOU 2017:95 här.

 

Mer information om hur du svarar på utredningen här.
Remissvaren ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 6 april.

Fler Nyheter