Henrik Jutbring är årets ciceron i besöksnäringen 2020.

Utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2020 har tilldelats Henrik Jutbring, ekon. dr, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Centrum för turism, för doktorsavhandlingen ”Social Marketing through Events”. Som Årets ciceron tilldelas Henrik ett stipendium på 100 000 kronor.

– Det är en stor ära att vara den förste mottagaren av ett så här fint pris. Jag är mycket tacksam och känner stor inspiration att fortsätta arbetet med att utforska evenemang som verktyg för hållbar samhällsutveckling, säger Henrik Jutbring.

Henrik Jutbring visar genom sin forskning att sociala, intensiva och icke-vardagliga upplevelser, som just evenemang, på ett effektivt sätt kan få oss att ändra vårt beteende.

 

Juryns motivering lyder:
En avhandling och forskning som i högsta grad ligger i tiden. Henrik Jutbring visar på evenemangs, och hela besöksnäringens, möjligheter att aktivt bidra till lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar.

Fler Nyheter