I kris behövs forskning och utveckling som mest

Det har varit ett minst sagt omtumlande år för besöksnäringen. Vi ser ännu inte slutet på pandemin eller kan överblicka dess konsekvenser. I BFUF har verksamheten kunnat löpa på, om än med vissa omställningar.

 

– I svåra tider som dessa behövs BFUFs verksamhet med satsningar på forskning och utveckling som mest. Dessa bör aldrig avta i en kris, säger Malin Ackholt.

Året har inneburit stora påfrestningar och omställningar för BFUFs båda parter. Trots det har verksamheten i BFUF rullat på.

 

– Vi har ställt om det som går och lyckats göra så gott som allt, även om vi inte kunnat träffas fysiskt. Vi har faktiskt haft ett mycket bra år med flera påbörjade forskningsprojekt, en utlysning där ytterligare fem projekt beviljats och vi har instiftat utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen, berättar Thomas Sjöstrand.

 

I början av året startade fem tvååriga forskningsprojekt. De undersöker hur anställda inom hotellbranschen påverkas av trafficking och prostitution, innovationsledning i hotellbranschen, kunskapsturism och ungas perspektiv på hållbart resande.

 

– Under hösten beslutade vi om ytterligare 7 miljoner till fem nya projekt inom två viktiga teman: Attraktiva företag – nöjda medarbetare och Besöksnäringens bidrag till ett minskat klimatavtryck. Forskarna ska bland annat studera social hållbarhet på gymnasiets yrkesprogram, utbildningens roll efter en pandemi och hur val av mat minskar klimatavtryck, berättar Malin Ackholt.

 

Malin och Thomas avslutar:
– Nu ser vi tillbaka på året 2020, anpassar oss och tar avstamp i det för att se vad vi kan lära. Det finns trots de tuffa tiderna också en spirande kreativitet och stor vilja i besöksnäringen som BFUF önskar ta vara på. Vi har helt klart ett gott hopp om framtiden. Långsiktig finansiering av forskning och utveckling har aldrig varit viktigare.

 

Läs hela intervjun Med Malin och Thomas här.

Fler Nyheter