Innovationer i besöksnäringen – finns dom?

BFUF, Handelshögskolan i Göteborg och Visita bjuder in dig till en en after work i Göteborg den 20 september och ett frukostmöte i Stockholm den 22 september. Träffa forskare, ta del av deras resultat och ta tillfället i akt att diskutera med dem och dina branschkollegor.

 

Besöksnäringen har fått alltför lite uppmärksamhet både inom politik och akademi för sitt innovations- och förnyelsearbete. Innovationer förknippas vanligen med högteknologiska företag där framgång mäts i investeringar i till exempel forskning och utveckling och i patent. Men innovationer inom hotellsektorn finns i hög grad. Och de är viktiga bidrag för tillväxt och utveckling av Sveriges nya basnäring.

 

Färska forskningsresultat
BFUF har finansierat två forskningsprojekt om innovationer i besöksnäringen – ”Innovationer inom hotell” och ”Innovation i besöksnäringen”. Forskarnas resultat är just klara. De visar bland annat att hotellsektorn är innovativ inom flera områden och att innovationer är en betydande drivkraft för hotellnäringens utveckling.

  • Inom hotellsektorn finns hög andel av service- och produktinnovationer.
  • HR-aktiviteter är avgörande om innovationer ska leda till en positiv utveckling.
  • Hotell med restaurangverksamhet har större innovationsförmåga.
  • Innovationer behöver inte vara radikala för att göra kunderna nöjda.

 

Inbjudan Göteborg, 20 september, after work kl 16-18
Inbjudan Stockholm, 22 september, frukostmöte kl 8-10

Anmäl dig via länkarna ovan. Varmt välkommen!

Fler Nyheter