INVIT #1 EXTRA 2022

Läs om vår nya kartläggning: Svensk forskning om turism och besöksnäring 2021 och BFUF Play där det nu finns fem Masterclasses och På två minuter.

Ladda ner INVIT #1 2022 här.

Fler Nyheter