INVIT #7 2023

Jämtland. Foto: IStock

Nordiska besöksnäringsforskare samlas på NORTHORS-symposium i Sverige – BFUF håller en session om forskningsfinansiering, rapport om gröna turister och intervju med Daniel Skog, hållbarhetsansvarig, STF om ungas syn på hållbart resande.


Mer information

Ladda ner INVIT #7 2023 här.

Fler Nyheter