INVIT #9 2023

Real pumpkins with blue sky, taken with fisheye lens

Ny rapport Leda innovation i en digitaliserad hotellbransch, vårt inspel till forskningspolitiken där vi bland annat föreslår att minst tre procent av de statliga FoI-myndigheternas satsningar bör investeras i riktade insatser mot besöksnäringen. Och vi presenterar det åtta nominerade avhandlingarna till Årets ciceron i besöksnäringen 2023.


Mer information

Ladda ner INVIT #9 2023 här.

Fler Nyheter