Jonathan Yachin är Årets ciceron i besöksnäringen 2021

Juryns motivering: Jonathan Yachins avhandling och forskning ligger helt rätt i tiden och ingjuter framtidshopp. Den sätter ljus på hur besöksnäringens mikroföretag på ett kreativt sätt kan använda lokala resurser och ta  ansvar i lokalsamhället. Jonathan visar på både dessa entreprenörers  och hela besöksnäringens viktiga roll som samhällsbärare.

– Det är en stor ära, jag är otroligt glad som forskare för detta erkännande från besöksnäringens sida. Jag har fått en fantastisk möjlighet att forska i Sverige. Det känns viktigt att få återgälda den genom att bidra med kunskap som kommer till användning i näringen och i regioner. Det vill jag verkligen fortsätta med att göra, säger Jonathan Yachin.

Fakta

Årets ciceron är besöksnäringens årliga utmärkelse till en forskare som med sin doktorsavhandling och forskning bidrar till nytta för besöksnäringens företag och anställda.

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och BFUF har gemensamt instiftat utmärkelsen.

Ladda ner pressbilder här.
Läs pressmeddelandet här.
Läs mer om Jonathans forskning här.
Gå direkt till Årets ciceron här.

Fler Nyheter