Malin Andersson är Årets ciceron 2022

Mer information

Läs mer om Malin Anderssons forskning här.

Ladda ner avhandlingen Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till entreprenör här.

Ladda ner pressmeddelande här.

Ladda ner bild på Malin Andersson här.

Årets ciceron i besöksnäringen är ett samarbete mellan BFUF och Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

Forskning om hur småskaliga yrkesfiskare blir del av besöksnäringen prisas med 100 000 kronor

Utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2022, ett stipendium på 100 000 kronor, har tilldelats Malin Andersson vid institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet för doktorsavhandlingen ”Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till entreprenör”.

Juryns motivering lyder:
Malin Anderssons forskning och avhandling lyfter fram besöksnäringens roll som samhällsbärande genom att belysa hur primärproducenter, i detta fall småskaliga yrkesfiskare, kan inspireras att bli en del av besöksnäringens attraktionskraft på destinationer. Forskningen visar hur social och ekonomisk hållbarhet vävs samman i yrkesfiskarnas tjänsteerbjudande och livsvillkor och hur dessa samtidigt svarar mot den ökade efterfrågan på kunskapsturism.

– Det är en stor ära, jag är otroligt glad att som forskare få detta fina erkännande från besöksnäringen, också glad över branschens intresse för hur en traditionell näring kan utvecklas och överleva genom att ansluta sig till besöksnäringen, säger Malin Andersson.

Fler Nyheter