Måltidsakademins pris 2016 för vetenskaplig publikation

Varje år belönar Måltidsakademien måltidsrelaterad litteratur som getts ut under året. I kategorin doktorsavhandlingar och vetenskapliga publikationer belönades boken ”På resa i matlandet” med andra pris. Den är skriven av forskarna Karin M. Ekström, Högskolan i Borås och Håkan Jönsson, Lunds universitet inom ramen för BFUFs forskningsprojekt.

 


Håkan Jönsson och Karin M. Ekström presenterade sin bok ”På resa i matlandet” vid BFUFs och Restaurangakademins frukost i juni.

 

Motiveringen löd: Den kulinariska turismen är en bransch i stark tillväxt. I boken ges nya perspektiv på Sveriges utveckling som matland. Vilka möjligheter!

 

Paresaimatlandet

I boken visar forskarna bland annat att:

– Inflyttare och återvändare är viktiga för framgång inom kulinarisk turism
– Butikerna spelar en viktig roll
– Nätverk och samarbete gäller, snarare än konkurrens
– En framgångsfaktor för besöksmål är nostalgi och längtan efter autenticitet
– Det krävs modiga regioner som ser den näraliggande landsbygden

 

Läs mer om forskningsprojektet När blir maten värd en resa här.

Fler Nyheter