Svenska evenemang omsätter över 53 miljarder kronor

Evenemang inom idrott och kultur bidrar gemensamt med en omsättning på över 53 miljarder kronor och sysselsättning åt fler än 106 000 svenskar. Förädlingsvärdet och därmed bidraget till BNP uppgår till närmare 25 miljarder kronor. Evenemang är på tillväxt. De bidrar till Sveriges och städers attraktions- och konkurrenskraft och driver konsumtion i ett större ekosystem som omfattar bland annat hotell, restauranger och transport. Sveriges kultur, idrott och besöksnäring har för andra gången tillsammans tagit fram nationell statistik över Sveriges evenemangsnäring. Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF står bakom initiativet ”Evenemang i siffror”, Tillväxtverket är medfinansiär. Sex av landets största biljettbolag har levererat biljettdata. Syftet med initiativet har varit att utveckla metoder och generera en tillförlitlig, robust och samlad statistiköver näringen. 

– Det är mycket värdefullt att scenkonsten, livemusiken och idrotten har gemensam och samlad statistik som beskriver evenemangen. Materialet ger oss en djupare förståelse för våra sektorer som näring och arbetsmarknad. 
Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst

– Samverkan har visat på värdetav kultur och idrott på ett sätt viinte har gjort tidigare. Vi får hären gemensam stark bild av hurvi tillsammans utvecklar, stärker och engagerarhela Sverige. Vi kan nu se det reella ekonomiska värdet avevenemang och dessutom att det finns lika mycket till idet ideella arbetet – som vi vet är brett inom idrotten.
Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet

Om Evenemang i siffror
Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF står bakom initiativet att ta fram nationell statistik över Sveriges evenemangsnäring – kultur, idrott och besöksnäring. Syftet är att stärka kunskapen om branschen och om hur den kan utvecklas, inte minst som underlag för prioriteringar och politiska beslut. Evenemang siffror finansieras av de medverkande organisationerna med stöd av Tillväxtverket.

Mer info

Rapport Evenemang i siffror 2024 
Ladda ner rapporten här.
Rapporten kan också laddas ner på EvenemangSverige.se och på bfuf.se.

Presentation av Evenemang i siffror
Rapporten presenterades onsdag den
15 maj kl 9–10 på Strindbergs Intima Teater, Stockholm. Se inspelningen här.

Kontakt
Joppe Pihlgren
verksamhetsledare Svensk Live
joppe@svensklive.se, 0708-76 81 60

Annika af Trolle
kommunikationschef Svensk Scenkonst
annika.af.trolle@svenskscenkonst.se,
070-420 27 75

Anna Setzman
chef kommunikation och press, Riksidrottsförb/ SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Staffan Movin
ordförande Svenska motionslopp
staffan.movin@mtcstiftelsen.se,
070-210 74 95

Stina Algotson
vd BFUF
stina@bfuf.se, 0707-36 07 01

Thomas Jakobsson
chefsekonom Visita, 08-762 74 25

Fler Nyheter