Tillväxtbransch i förändring. Hur ser kompetensbehovet ut 2030?

Automation, digitalisering, utveckling av artificiell intelligens och annan teknik kommer att påverka oss inte minst då vissa arbetsuppgifter försvinner – och nya skapas.

 

BFUF:s nya rapport Tillväxtbransch i förändring ger en bild av hur besöksnäringen kan se ut år 2030 när det gäller antalet anställda, visar på nya typer av kompetenser som kan tillkomma och beskriver hur branschens utbildning behöver anpassas.

 

HRF:s och Visitas partsgemensamma Framtidsråd gav under hösten 2017 i uppdrag åt Kairos Future att närmare studera frågan om automationens påverkan på samt utveckla prognoser för framtida kompetensbehov inom hotell- och restaurangbranschen. Detta har vi kompletterat med färska internationella analyser om automation och framtidens jobb samt analys av kompetensförsörjning och utbildning i betänkandet Ett land att besöka.

 

Ladda ner hela rapporten och sammanfattningen här (välj BFUFs rapportserie).

Illustration: Stina Wirsén

Fler Nyheter