Vi måste hjälpas åt för att motverka sexhandel på våra hotell

Pernilla Johansson, Scandic Hotels, ansvarig för möten och konferenser i Sverige.

– Besöksnäringen är en ofrivillig arena för vår tids slavhandel. Vi behöver lära oss och utbilda oss i hur man kan upptäcka prostitution och trafficking på hotell, men också förstå de bakomliggande orsakerna till varför detta finns. Frågan är viktig för att både våra anställda och gäster ska känna trygghet. Och vi kan göra skillnad. Det vore fel att inte vara engagerad. 

Ökad trafik efter pandemin
Pernilla Johansson började arbeta aktivt för att förebygga och upptäcka prostitution och trafficking för över 20 år sedan. Då var hon chef på ett hotell som låg vid Malmskillnadsgatan i Stockholm där det förekom sexhandel. Sen dess har hon drivit frågan oavsett vilken hotellverksamhet hon arbetat för. Efter pandemin har arbetet blivit ännu viktigare.

– Vi ser en ökad trafik på hotellen nu igen efter pandemin. Innan den hade vi blivit bra på att känna igen verksamheten, ringa polis, konfrontera och vara stökiga. Det hade lett till att hallickar och andra börjat att styra bort verksamheten till long stay, Airbnb och till hotell utan bevakning och med obemannade receptioner. Under pandemin var Sverige ett av få länder där verksamheten fortsatte eftersom vi hade öppna gränser. Då skedde inte sexhandeln på hotellen, det hade vi märkt snabbt eftersom beläggningen var låg. Men, nu är den tillbaka.

Utbildad personal skapar stor trygghet
Som en effekt av pandemin fick Scandic-koncernen i Sverige säga upp cirka 70 procent av sina anställa. Man permitterade i den mån det gick, men 5 000 personer fick sluta. Det innebar en stor kompetensförlust.

– Vi hade kontinuerligt utbildat all personal i reception, housekeeping och restaurang i frågorna kring sexhandel. För nyanställda var det en obligatorisk del i introduktionsutbildningen. Nu när vi har fullt tryck i verksamheten igen och många nya har vi inte hunnit med. Vi har ett glapp där all personal inte helt kunnig vad de ska titta efter. Vi förbereder oss för att starta ett utbildningsprogram under nästa år. 

Personalutbildningen är viktig både för att stävja kriminell verksamhet och för att de anställda ska vara trygga på sin arbetsplats. 

– Man ska komma ihåg att många som jobbar i den här branschen är väldigt unga och helt nya. Det är läskigt och blir svårt när det händer obehagliga saker, det väldigt mycket lättare att blunda. Man behöver få lära sig förstå att det går att flagga fast man bara är 19 år gammal. Därför är det så viktigt att som arbetsgivare inom besöksnäringen se till att det är väldigt lätt att göra rätt. 

Frågan måste vara rotad i organisationen
Pernilla menar att det absolut viktigaste är att våga prata om att sexhandel förekommer på hotellen. 

– Man ska inte tro att man inte är del av den här arenan. Det är lite naivt att tro att detta inte händer på mitt hotell, oavsett om det är finhotellet eller ett mindre krypin. Det räddar ingen att sopa frågan under mattan. Och detta behöver inte vara så svårt. Lägg det på en nivå som alla kan ta till sig. Företagets policy måste tydligt beskriva hur förekomsten av prostitution ska hanteras och hur man ställer sig till detta. Det behöver finnas checklistor, tydliga beskrivningar av hur man ska agera och vara klart vilka befogenheter man har. 

Anmäl till och samarbeta med polisen
Polisen arbetar i hela landet mot prostitution och trafficking och med att identifiera var sexhandel pågår. Pernilla som har lång och god erfarenhet av samarbete med polisen råder hotellverksamheterna alltid ta kontakt.

– Etablera kontakt och samarbete med den lokala eller regionala polisen. Det är alltid viktigt att polisanmäla misstänkt prostitution. Även om polisen inte kan ingripa är det viktigt för statistiken. Säger vi inget finns inte problemet. I Stockholm och Göteborg finns polisens portal Safesite där hotellen kan informera om en händelse och varna varandra.

Viktigt med förståelse för grundproblematiken
– Jag tror också att man behöver lära sig att förstå bakgrunden till prostitution och kanske orka jobba lite mer holistiskt. Det är extremt otäcka människoöden bakom varför man är tvungen att sälja sin kropp, fattigdom är en stor drivkraft. Det är inget eget val.

– Vi kan göra mer än stoppa prostitutionen. Vi är första länken i en kedja där det förhoppningsvis innebär att den prostituerade kan få hjälp. Vi kan skapa en stolthet hos våta medarbetare att man känner att man kan göra skillnad. Vi kan hjälpa till genom att till exempel skänka pengar eller lost-and-found-kläder till organisationer som Talita, som hjälper och stödjer kvinnorna. Vem vet i slutändan kanske vi kan få anställa en av de som tagit sig igenom ett räddningsprogram.

Mer information

Ladda ner rapporten Sexhandel här.

Pernilla tipsar
Polisen om människohandel
Människohandel genom sexköp slår hårt mot redan utsatta personer. Genom egna ordningsregler och krav på sina gäster kan hotellbranschen försvåra för dem som står bakom sexhandeln. Den som hyr ut en lokal där det förekommer försäljning av sexuella tjänster kan bli misstänkt för koppleri. Vid misstänkt sexhandel har den som ansvarar för lokalen en skyldighet att se till att verksamheten upphör.

  • Om du misstänker pågående prostitution – ring 112.
  • Kontakta polisen på telefon 114 14 för att lämna tips.
  • Är det samma person som bokat rummet som checkar in? Kontrollera gästerna och var uppmärksam på bokningarna. Ofta förekommer samma telefonnummer eller kontokortsnummer vid bokningarna – men helt andra personer dyker upp vid incheckningen.
  • Håll extra koll på dörrloggen. Om det förekommer en frekvent öppning inifrån kan det indikera misstänkt prostitution.
  • Stora mängder kondomer och glidmedel i soporna kan också vara tecken på pågående prostitution.
  • Vänta inte med att ta kontakt med polisen. Prostitution pågår ofta på en plats under begränsad tid – ditt tips ökar möjligheten för utsatta personer att få stöd.

Jämställdhetsmyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten samordnar arbetet mot människohandel på nationell nivå. Där finns en manual som kan användas vid misstanke om människohandel.

Talita
Hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv. Länk till Talita.

RealStars och Hotels Against Trafficking
Länk.

Safesite
Ett samarbete mellan polisen och hotellverksamheter i Stockholm och Göteborg. Länk.

Fler Nyheter