Modulskatt – schablonskatt för hotell- och restaurangbranschen

I projektet undersöks en modulskattemodell anpassad för Sverige – en schablonskatt för hotell- och restaurangbranschen – för rättvisare konkurrens, förenklad administration och kontroll samt minskat skattefusk.

Resultat med författaren Mats Carlbäcks, Handelshögskolan Göteborg ord:
I en tillväxtbransch som besöksnäringen, som man förväntar sig ska bidra till tillväxt och skapande av arbetstillfällen, är det viktigt att underlätta för företagarna. Eftersom småföretagandet är den del av ekonomin som sysselsätter flest och den del av ekonomin som växer är det viktigt att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och effektiv företagande.

Krånglig byråkrati, snedvriden konkurrens, höga efterlevnadskostnader, låg skattemoral och psykologiska effekter, så som ovetskapen om man har gjort rätt, har en motsatt effekt på företagandet.

Eftersom forskningen visar att ett bra utformat schablonskattesystem är ett effektivt verktyg avseende ovan nämnda faktorer bör det vara lämpligt att driva den här frågan vidare och titta närmare på vilka effekter det skulle kunna ha för det så viktiga företagandet i Sverige. Baserat på diskussionen ovan finns det möjligheter att ett så pass ”osvenskt” system skulle kunna vara en bidragande del till ett bättre företagsklimat, framför allt för de svårbeskattade sektorerna i Sverige.

Projektet initierades av Visita (då SHR) och HRF och finansierades av BFUF.

Slutrapport
Ladda ner slutrapporten här.

Fakta om projektet

Projekt

Modulskatt – schablonskatt för hotell- och restaurangbranschen

Projektansvarig

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Årtal

2011