Att resa med hund – Hundturism med fokus på livskvalitet och destinationsresiliens

Jörgen Eksell, fil.dr, institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet

Under pandemin var det många som skaffade hund i både Sverige och Europa. Många hundägare vill ta med sin hund på resa, men det finns många utmaningar med det. Hur kan besöksnäringen möta denna växande målgrupps förväntningar och hantera eventuella problem som kan uppstå? Det ska forskare vid Lunds universitet undersöka i det tvååriga forskningsprojektet.

Vad handlar projektet ”Hundturism med fokus på livskvalitet och destinationsresiliens” om?
– Vi ska studera hur svensk besöksnäring och svenska destinationer kan bli mer attraktiva för besökare som reser och semestrar med sina hundar. Vi kommer också att titta på hur företag i besöksnäringen ska kunna hantera eventuella problem för företagen, utmaningar som kan uppstå mellan besökargrupper med och utan hund samt hur man kan arbeta kommunikativt för att lösa dem.

Vilken nytta kan besöksnäringen ha av detta?
– Under pandemin skaffade hushåll i många delar av världen hund. I Sverige rapporterades det högsta antalet registrerade hundar sedan 1973. Allt fler vill resa och semestra med hund, men det finns många utmaningar med det. Boendealternativen är färre, tillgången till restauranger mindre och det kan vara svårt att hitta lämpliga erbjudanden, aktiviteter eller platser som är anpassade efter hundägares och hundars behov. Samtidigt verkar det som att hundägare kan tänka sig att betala en del extra för möjligheten att ta med hunden på resan. Här finns det möjligheter för besöksnäringen att möta efterfrågan från denna växande målgrupp.

Finns det tidigare forskning?
– Det finns mycket få studier om turister som semestrar med hundar, några enstaka internationella, men i en svensk och nordisk kontext är forskningen obefintlig. Det finns heller ingen tidigare forskning om hur destinationers aktörer kan stödja utvecklingen av hundturism.

Hur ska ni göra?
– Vi kommer att ha digitala fokusgruppsintervjuer och en online-enkät med hundägare om deras uppfattningar kring att resa med hund. Här får vi hjälp av Svenska Kennelklubben med att hitta intresserade, vi kommer också att rekrytera personer via sociala medier, det finns gott om hund-communities på nätet. Vi ska göra fältstudier på några platser i Europa där man gör en del insatser för hundturister idag; Riga, Brygge och Glasgow. Vi kommer att intervjua både besökare, organisationer som arbetar med destinationsutveckling och företag. För att utveckla strategier för att främja hundturism i ett svenskt sammanhang kommer vi att anordna workshops med destinationsutvecklare, kommunikatörer, besöksnäringen och andra intressenter på några destinationer. Där har vi påbörjat diskussioner med några platser i landet som är intresserade av att medverka.

Vilka blir era utmaningar?
– En är att samla in material från europeiska destinationer. Vi har gjort det i andra projekt och vet att det finns svårigheter med det, så det ska vi börja med tidigt. En annan blir att få till bra workshops på destinationerna i Sverige, där är vi beroende av att våra samarbetsparter har goda nätverk.

Vilket resultat hoppas ni på?
– Vår ambition är att få fram ett material med handfast vägledning, goda exempel och kommunikativa tips på hur svensk besöksnäring kan utvecklas för att bli mer attraktiv för besökare som reser med hund.

Samarbetsparter
Destination Kalmar, Turistrådet Västsverige och Svenska Kennelklubben.
Diskussioner med några svenska destinationer och andra intressenter pågår.

Press
Att resa med hund – Destination Kalmar deltar i nytt forskningsprojekt, pressmeddelande Destination Kalmar, 2024 04 12

Fakta om projektet

Projekt

Att resa med hund – Hundturism med fokus på livskvalitet och destinationsresiliens

Forskningsorganisation

Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet

Projektledare

Jörgen Eksell

Medverkande

Maria Månsson och Marléne Wiggill, Lunds universitet

Tidsperiod

2024 feb – 2026 jan

Belopp

2 200 000 kr

Read about the project in English »

Jörgen Eksell

Fil.dr tjänste-vetenskap
Foto: Lunds universitet

Maria Månsson

Fil.dr tjänste-vetenskap
Foto: Lunds universitet

Marléne Wiggill

Fil.dr strategisk kommunikation
Foto: Lunds universitet