Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier

Resultat från projektet

Co-creative place innovation in an arctic town

Attraktiva stadskärnor genom platsinnovation, slutrapport

Spaning om stadens utveckling, kapitel

Place Innovative Synergies for City Center Attractiveness: A Matter of Experiencing Retail and Retailing Experiences

Orienteringsbok: Platsinnovation för ett attraktivt samhälle

Malin Lindberg, professor, Luleå tekniska universitet

Runt om i landet pågår satsningar för att omvandla stadskärnor till framtidens fysiska mötesplatser, där shopping, service och upplevelser mixas på ett innovativt sätt. I projektet utvecklas kunskap och koncept för innovativa synergier mellan handel och besöksnäring, med avstamp i erfarenheter från Piteå och Kiruna.

– I dag konkurrerar många stadskärnor med e-handel och externa handelsområden. För att öka stadskärnans attraktivitet bland invånare, besökare, företagare och investerare behöver den kunna erbjuda unika upplevelser utifrån platsens specifika karaktär, menar Malin Lindberg.

Med avstamp i Piteå och Kiruna – som båda utgör expanderande, mellanstora städer i Norrbottens kust och inland – ska forskarna studera hur en stadskärna kan bli mer attraktiv genom så kallade platsinnovativa synergier mellan handeln och övriga delar av besöksnäringen, till exempel aktiviteter, kultur, restauranger och hotell. Det görs genom intervjuer och workshops med företagare och företagsfrämjare inom handeln och övriga besöksnäringen, samt deltagande observationer vid branschevents i Norrbotten och övriga Sverige.

Synergier mellan handel och övrig besöksnäring
Projektets preliminära resultat visar att befintliga synergier mellan Piteås och Kirunas handel och övriga besöksnäring främst finns i gallerior, vid events och på kulturhistoriska platser.

– I galleriorna skapas synergier genom evenemang och teman, såsom dansföreställningar och musikkonserter. Exempel på synergiskapande events är stadsfestivalen Piteå Dansar och Ler, fotbollscupen Piteå Summer Games, Kiruna bokfestival och Snöfestivalen i Kiruna. Där sker ömsesidig marknadsföring, paketerbjudanden och kringarrangemang. På kulturhistoriska platser vävs shopping och andra aktiviteter samman utifrån platsens unika historia.

Projektets trendspaning i Sverige och världen visar att det finns en mängd inspirerande exempel där innovativa synergier skapats i form av bland annat digitala tjänster kring fysiska butiker/besöksmål och innovativ gestaltning av parker, husfasader och andra offentliga miljöer.

– En slutsats är att det finns stor potential till mer innovativa synergier i de stadskärnor som studeras i projektet. Därför har workshops genomförts för att utveckla idéer till praktiska koncept. Ett exempel är Vinter i Piteå med gemensam kraftsamling kring citynära vinterupplevelser, till exempel led-belyst isklättringspelare, snöcafé, vintrigt lekland, vidareutvecklad isbana med mera. Ett annat exempel är Snökaos 2.0 där vinterns stora snömängder tillvaratas på ett innovativt sätt i en aktiverande skaparverkstad och upplevelsecenter, placerat i Kirunas gamla stadskärna som kommer att stå tom efter stadsflytten.

Syfte
Syftet med projektet är att utveckla kunskap och koncept för en attraktiv stadskärna genom innovativa synergier mellan handel och övriga delar av besöksnäringen.

Medverkande
Kristina Johansson, forskare, Luleå tekniska universitet
Helena Karlberg, vd, Piteå Science Park
Johanna Balogh, innovationsledare, Piteå Science Park

Samarbetspartners
Piteå kommun, Kiruna kommun, Destination Piteå, Företagarna Piteå, PiteåEntreprenörerna, Piteå Kvinnliga Företagare, Innovation Pite, Gallerian Piteå, Småstaden Piteå, BackCity Piteå, Kust hotell & spa, Pite Havsbad, RISE Interactive med flera.

Forskningsprogrammet Framtidens Fysiska Mötesplats är ett samarbete mellan Handelsrådet och BFUF.

Läs mer på projektets egen sida här.

Fakta om projektet

Projekt

Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier

Forskningsorganisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Malin Lindberg

Medverkande

Helena Karlberg, Johanna Balogh och Kristina Johansson

Tidsperiod

2017–2019

Belopp

1 600 000 kronor

Read about the project in English »

Malin Lindberg

Professor

Helena Karlberg

Vd, Piteå Science Park

Johanna Balogh

Innovationsledare, Piteå Science Park

Kristina Johansson

Forskare