Besöksanledningars vara eller icke-vara: informationsspridningens betydelse för attraktioners framgång

Resultat från projektet

What is new in tourist search behaviour?

BFUF Rapport #9
Schweden Schweden

Malin Zillinger, fil.dr, Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet

Vad handlar forskningsprojektet om?
– Vi ska studera vilken betydelse själva informationen om ett besöksmål har för att en turist ska uppfatta det som attraktivt och hur turisten rent konkret söker efter olika typer av information.

Varför vill ni undersöka detta?
– Svensk besöksnärings mål är fördubblad turism under perioden 2010-2020. För att uppnå det måste vi satsa mer på de inkommande turisterna. Vi behöver lära oss mer om hur de fattar sina beslut att besöka olika turistdestinationer i Sverige.

Är detta inte undersökt tidigare?
– Det finns viss forskning om hur vi påverkas av information på internet innan vi reser, också vissa studier om de mer gammaldags informationskällorna, som broschyrer eller guideböcker. Men vi har en ny situation nu – tillgängligheten till information har ju ökat explosionsartat och framförallt kan vi komma åt information när som helst. Det rubbar systemet lite grann om vad vi trodde att vi visste. Här gör vi något nytt och kopplar gamla och nya informationskällor, samtidigt som vi tittar på både vad som händer före och under resan.

Hur ska ni göra?
Vi ska undersöka hur turister gör rent konkret när de söker information före och under sin Sverigevistelse och vilken information som fastnar. Vi vill veta varför de väljer att besöka just Sverige, vilka informationskanaler de använder och hur de kombinerar internet och ”offline”-källor. Vi vill förstå mer om vad en attraktiv besöksanledning är ur deras perspektiv.

– Vi har valt att göra studien på tyska turister, som är den näst största gruppen besökare i Sverige. I fjol registrerades nästan 3 miljoner tyska gästnätter i Sverige. Vi ska använda en mix av beprövade metoder som intervjuer och enkäter och en ny mer experimentell. På plats i både Ystad och på Astrid Lindgrens värld kommer vi att genomföra femtio intervjuer. Med hjälp av Visit Swedens utlandskontor i Hamburg vill vi skicka enkäter till besökare inför resan. Vårt mål är att få in 500 svar. Den tredje och mer experimentella metoden är att vi ska följa 25 tyska hushåll som ska planera en resa till Sverige. De kommer att få i uppgift att under en timme sy ihop en resa till Ystad och Astrid Lindgrens värld som ska vara två dagar på respektive plats. Genom bland annat Skype ska vi följa dem på distans och spela in hur de letar efter information.

Vilken nytta har besöksnäringen av projektet?
– Vår förhoppning är att kunskapen kan bidra till att besöksmål och destinationer kan bli vassare i sin strategiska marknadsföring och information för att nå målgruppen. Genom det hoppas vi bidra till hela näringens mål. Vi har en nära koppling till näringen redan från början genom vårt samarbeta med Ystad och Astrid Lindgrens värld.

Vilken blir den stora utmaningen?
– Att göra själva analysen av de tre delarna är nog inte jättelätt, det är inte många som provat innan. Sen är det också alltid en utmaning att förpacka och sprida sina resultat till olika målgrupper.

Berätta kort om dig och dina medarbetare
– Mina två stora intresseområden är turism och metodutveckling. Jag finns vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.

Maria Månsson, fil.dr, forskar kring media och turism, hon delar sin tid mellan John Moore-universitetet i Liverpool och Lunds universitet. Lena Eskilsson, fil.dr, forskar kring destinations- och platsutveckling och marknadsföring, även hon finns på Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

 

Fakta om projektet

Projekt

Besöksanledningars vara eller icke-vara: informationsspridningens betydelse för attraktioners framgång

Forskningsorganisation

Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Projektledare

Malin Zillinger

Medverkande

Lena Eskilsson och Maria Månsson

Tidsperiod

2016 mars – 2018 mars

Belopp

1 400 000 kr

Read about the project in English »

Malin Zillinger

Projektledare

Foto: Hannah Magnusson

Lena Eskilsson

Medverkande

Foto: Hannah Magnusson

Maria Månsson

Medverkande

Foto: Hannah Magnusson