Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda 2014–2030

Agendans syfte är att bidra till att stärka Sverige som en attraktiv och innovativ destination och Sveriges position inom besöksnäring och turismexport.

Agendan är utvecklad inom ramen för Vinnovas program Strategiska forsknings- och innovationsagendor 2012/2013 av universitet (Dalarna, Göteborg, Karlstad, Linné-, Lund, Mitt-, Umeå, Uppsala och Örebro), företag, näringslivsorganisationer ( Svensk Handel, Svensk Turism AB, Transportgruppen och Visita), fackförening (Hotell- och Restaurangfacket) myndigheter (Tillväxtverket och Visit Sweden) och BFUF, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Totalt har över 200 personer har bidragit till agendans innehåll genom intervjuer, workshops och möten. BFUF har koordinerat arbetet.

Medfinansiering: Vinnova

Redaktion och operativt team fas 1 – version mars 2013:
Stina Algotson, BFUF och Erika Charbonell, RTS

Redaktion och operativt team fas 2 – version november 2013:
Stina Algotson, BFUF, Peter Berggren, Knowit, Anna Hag, Visita, Malin Ackholt, HRF och Lena Larsson, HUI Research AB

Ladda ner agendan:
Agenda, hel version, svenska
Agenda, sammanfattning, svenska
Agenda, sammanfattning engelska

Fakta om projektet

Projekt

Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda 2014–2030

Projektansvarig

BFUF

Årtal

2012–2013