Branschkoden

Att hitta rätt medarbetare – och ge dem lust att vara kvar!

I branschkoden finns branschens bästa verktyg, mallar och checklistor för framgångsrikt personalarbete samlade. Dessa underlättar och förenklar arbetet med att ta hand om nyanställda, hålla personalmöten och ge feedback. Den är en hjälp i att utveckla medarbetare och verksamheten. Branschkoden är indelad i fem olika avsnitt: Rekrytera, Introducera, Utveckla, Engagera och Sluta.

Initiativtagare till projektet är krögaren Fredrik Eriksson, som 2017 stod inför en expansion där han räknade med att inom en snar framtid få ett mer än fördubblat rekryteringsbehov. En nyckelfråga skulle bli att behålla och utveckla medarbetare. Branschens storföretag har HR-avdelningar, men mindre och medelstora saknar ofta bra verktyg för att systematiskt skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats. Fredrik Eriksson började utveckla ett tänk kring personalarbete som han kallar Krogkoden. Han kontaktade HRF och Visita som delade hans uppfattning om att ett samlat verktyg kan komma många företag och anställda i besöksnäringen tillgodo.

BFUF finansierade en förstudie som genomfördes av Restaurangakademien och därefter i projektet Branschkoden.

Ladda ner Branschkoden här.

Fakta om projektet

Projekt:
Branschkoden
Projektansvarig:
HRF och Visita
Årtal:
2019