Framgångsfaktorer för besöksnäringskluster

Resultat från projektet

BFUF Rapport #4
Var fungerar besöksnäringen?

The Economic Geography of Leisure and Hospitality Destinations

Charlotta Mellander, professor nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Vad handlar forskningsprojektet om?
– Vi ska analysera kluster i besöksnäringen, deras framgång respektive misslyckande över tid, för att öka kunskapen om var turism fungerar. Påverkar regionala förutsättningar hur man lyckas med en klustersatsning eller företagsetablering och går det att hitta generella faktorer och mönster som avgör om de blir en framgång eller inte? I kommuner med minskad befolkning och stor utflyttning tror man ibland att en lösning på problemet kan vara att skapa t.ex. ett nytt Ullared. Jag tror inte det fungerar för alla.

Hur ska ni göra?
– Genom att bland annat analysera statistik ska vi se om det finns kopplingar mellan ekonomisk utveckling och resande. Vi har data över alla individer och företag i Sverige på kommunnivå från 1985-2011, ur den får vi fram den ekonomiska utvecklingen kommunvis och även i mindre geografiska enheter. Detta ska vi kombinera med data ur TDB (Rese- och turistdatabasen) om befolkningens resvanor i Sverige, som Resurs tagit fram löpande sedan 1989. Vi kommer att titta på yrkesgrupper som har med besöksnäringen att göra, t.ex. inom hotell- och restaurangverksamhet och handel, och studera hur verksamheten utvecklats över tid. Vilka företag har ökat respektive minskat omsättning och antal anställda? Vilka är likheterna och skillnaderna mellan dem?

Vad hoppas ni att projektet ska leda fram till?
– Förhoppningsvis till ökad kunskap om vilken typ av turism som fungerar var. Vi hoppas kunna ta fram riktlinjer till hjälp för bl.a. de som arbetar med nationella och regionala utvecklingsstrategier och ge vägledning i om det värt att investera i ett specifikt projekt.

Hur kan besöksnäringen ha nytta av forskningen?
– Vi hoppas att den ska vara till nytta för de som ska starta eller utveckla företag inom branschen – en hjälp till att fatta beslut om att satsa och var man bör göra det. Är platsen rätt? Finns utvecklingsmöjligheterna där eller skulle verksamheten fungera bättre någon annanstans? Målet är att kunna påverka lokaliseringar och strategier så att besöksnäringen klarar sig ännu bättre i framtiden. Vi kommer att ha en kontinuerlig kontakt med branschen för att säkra att den kan ha nytta av det vi gör. Och vi kommer att återkoppla våra resultat.

Vilken är den stora utmaningen projektet?
– Vi har otroligt mycket data att gå igenom. Och, det kan ju vara så att vi inte hittar några tydliga och generella mönster, att det är undantag när en satsning går bra. Och är det så, då får man säga det. Det är en kunskap i sig.

Berätta kort om dig själv:
– Jag är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping. Jag disputerade 2008 på ”Attraktiva städer”. Forskningen handlade om varför vi vill bo på vissa ställen och inte på andra och vad det leder till i ett socioekonomiskt perspektiv. Jag har också en halvtidstjänst på Rotman School of Management i Toronto. Jag arbetar tillsammans med Richard Florida som anställde mig där 2008. Vår utgångspunkt är att geografi påverkar allt.

Besöksnäringskluster: flera olika aktörer som tillsammans och gemensamt har som ambition att skapa hög attraktion kring ett besöksmål.

Fakta om projektet

Projekt

Framgångsfaktorer för besöksnäringskluster

Forskningsorganisation

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Projektledare

Charlotta Mellander, professor nationalekonomi

Medverkande

Johan Klaesson, ek.dr. nationalekonomi och Özge Öner, doktorand, inriktn. regionalekonomi, Internationella Handelshögskolan, Jönköping

Tidsperiod

2013 mars – 2015 feb

Belopp

1 700 000 kr

Read about the project in English »

Charlotta_Mellander

Charlotta Mellander

Projektledare

Foto: Charlotta Mellander


Johan_Klaesson

Johan Klaesson

Medverkande

Foto: Johan Klasson

Ozge_Oner

Özge Öner

Doktorand

Foto: Özge Öner