Hur går det för oss?

Svensk forskning om turism och besöksnäring 2019.

I april 2019 arrangerade BFUF ett jubileumsseminarium för att manifestera vårt 10-årsfirande. Temat för seminariet var ”Hur är forskningsläget i svensk besöksnäring 2019?”.

Till seminariet bad vi deltagande lärosäten att sammanställa information om pågående forskningsprojekt med relevans för besöksnäringen, vem som forskar och finansierar. Materialet utgör grunden i kartläggningen Hur går det för oss?. Den innehåller information om forskningsmiljöer och forskare, en överblick av pågående projekt och finansiärer.

Det finns också en sammanfattning av vår workshop vid jubileumsseminariet där deltagarna bidrog med sin syn på behov av framtida forskning och verktyg som kan bidra till ännu bättre forskningsresultat, nyttiggörande av dessa och till ökad samverkan mellan besöksnäring och akademi.

Inför seminariet tog vi fram en kort film som sammanfattar våra tio år. Från denna har vi hämtat Ibrahim Baylans och Maud Olofssons syn på behovet av forskning och innovation i besöksnäringen.

Vi har tidigare kartlagt pågående forskning, åren 2013 och 2015.

Ladda ner här.
Hur går det för oss?, BFUF rapport #13
Vem tänker på besöksnäringen?, BFUF rapport #3
Vem tänker på besöksnäringen?, 2, BFUF rapport #5

Fakta om projektet

Projekt

Hur går det för oss?

Projektansvarig

BFUF

Årtal

2019