Idrott och besöksnäring – hållbara evenemang

Syftet med det tvååriga utvecklingsprojektet var att öka kompetensen kring idrottsekonomi och evenemangsturism och ta fram och sprida riktlinjer för beräkningsmodeller för arrangemang av hållbara internationella idrottsevenemang.

Sveriges ekonomi påverkas positivt av att arrangera stora internationella idrottsevenemang. De skapar intäkter både för det privata näringslivet – framför allt hotell, restaurang och shopping – och till statskassan. Idrottsevenemangen i världen blir alltfler, de växer i både omfattning och betydelse samtidigt som de blir mer komplexa. För att Sverige ska kunna attrahera fler internationella evenemang och samtidigt verka för en hållbar evenemangsturism måste kompetensen kring idrottsekonomi och evenemangsturism utvecklas.

Projektet var ett samarbete mellan BFUF och Riksidrottsförbundet. Parterna satsade tillsammans en miljon kronor under två år. En av världens främsta forskare inom evenemang, professor emeritus Donald Getz, University of Calgary, Canada var knuten till projektet. Representanter för idrottsförbund, svenska destinationer och forskare från svenska lärosäten deltog.

Mer information
Läs Strategin för internationella idrottsevenemang 2013 som tagits fram av svensk idrott och besöksnäring här.
Läs om Riksidrottsförbundets arbete med stöd till evenemang här.

Kontakt
Stina Algotson, BFUF
Leif Johansson, Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

Fakta om projektet

Projekt

Idrott och besöksnäring – hållbara evenemang

Projektansvarig

BFUF och Riksidrottsförbundet

Årtal

2014–2016