Kunskapsturism som attraktion och resurs

Resultat från projektet

BFUF Rapport #21
Nyfiken – Kunskapsturism som kan utveckla besöksnäringen

BFUF Play

Nyfiken

Kunskapsturism som kan utveckla besöksnäringen Allt fler erfarna, kunniga och medvetna resenärer efterfrågar upplevelser där man lär sig något och…

Erik Lundberg, dr, forskare i marknadsföring och föreståndare för Centrum för Turism, Göteborgs universitet

Vad handlar forskningsprojektet om?
– Intresset för att använda sin semester och fritid till att utmana sig själv och att lära något nytt ökar. Många aktörer, som museer, akvarier, djurparker och kunskapscenter, erbjuder kunskap om till exempel mat, natur, kulturhistoria, teknik och annat. Aktörerna är en stor del av besöksnäringens verksamhet i dag. Men vi tror att det finns stor potential att utveckla detta vidare mot en tydligare kunskapsturism – där själva reseanledningen är ökad kunskap. En kunskapsturist kommer att ha andra behov och stå för en ny typ av efterfrågan. Att skapa hållbara attraktioner med kunskap som utgångspunkt kräver nya arbetssätt och metoder. Vi ska undersöka båda dessa perspektiv. Vår förhoppning är att bidra med ny kunskap om hur man kan skapa turism med kunskap som utgångspunkt samt visa på behov av kompetensutveckling inom besöksnäringen.

Hur ska ni göra?
Projektet är uppdelat i tre teman: Science tourism, varumärke och koncept samt kunskapsturismens förmedling och konsumtion.

– Hur man kan utveckla science tourism (vetenskapsturism) som besöksmål ska vi undersöka på tre platser: Kristineberg Marine Research & Innovation Centre, ett forsknings- och innovationscentrum vid Göteborgs universitet, vid Tjärnö forskningsstation, Göteborgs universitet och vid Sotenäs Symbioscentrum, Sotenäs kommun. Dessa har besökare i form av en intresserad allmänhet och skolor i dag, men önskar vidareutveckla detta till kunskapsturism.

I tema två kommer forskare följa processen att utveckla ett varumärke eller koncept för kunskapsturism, från planering till genomförande.

– I det tredje temat undersöker vi hur besöksmål som har kunskap i fokus tar fram själva kunskapen, hur den förmedlas och paketeras och vilka risker som finns när man ska sälja kunskap och vetenskap. Vi ska också titta närmare på hur besökaren ser på och uppfattar kunskapen.

Vilken är den stora utmaningen?
– En utmaning blir samordningen, vi är många forskare och samarbetspartners. Det är också första gången Centrum för turism har ett projekt där forskare från alla våra fyra fakulteter medverkar, en utmaning för att det ger många olika perspektiv och infallsvinklar som ska samordnas. Men också något som verkligen gör det till ett spännande projekt!

Hur har besöksnäringen nytta av forskningen?
– För att besöksnäringen ska kunna utveckla attraktiva erbjudande inom kunskapsturism behöver vi veta mer om och förstå vad turisterna efterfrågar, hur de ser på kunskap och på hur den förmedlas. Kanske kan också en utvecklad kunskapsturism medverka till ett minskat säsongsberoende.

Deltagande forskare finansierade inom projektet
Erik Lundberg, projektledare, dr, forskare i marknadsföring och föreståndare för Centrum för Turism, Göteborgs universitet
Eva Maria Jernsand, dr, forskare i marknadsföring och turism vid företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
Maria Persson, dr, kulturarvsforskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

Övriga medverkande forskare
Susanne Lindegarth, dr, institutionen för marina vetenskaper på Tjärnös marina laboratorium
Anita Synnestvedt, dr, kulturarvsforskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
Tyrone Martinsson, prof. i fotografi vid Akademin Valand
Lena Mossberg, prof. i marknadsföring vid företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg.
Lena Gipperth, prof. i miljörätt vid juridiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg och föreståndare för Centrum för Hav & Samhälle vid Göteborgs universitet

Samarbetspartners
Forskningsstationerna Tjärnö och Kristineberg, Sotenäs Symbioscentrum, Statens fastighetsverk, Uddevalla kommun och Vitlycke museum (Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling).

Mer om projektet
Läs mer på projektets hemsida här.

”Kunskap ger mervärde till resan” – läs intervju med Eva Maria Jernsand i Besöksliv 2023 01 20 här.

Fakta om projektet

Projekt

Kunskapsturism som attraktion och resurs

Forskningsorganisation

Centrum för turism, Göteborgs universitet

Projektledare

Erik Lundberg

Tidsperiod

2020 apr – 2022 mars

Belopp

1 700 000 kr

Read about the project in English »

Eva Maria Jernsand

Projektledare

Erik Lundberg

Projektmedlem

Maria Persson

Projektmedlem