Morgondagens turist – Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Resultat från projektet

Who am I if you can’t see me? The “self” of young travellers as driver of eWOM in social media

BFUF Rapport #6
Morgondagens turist – hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

 
Åsa Wallström, professor i industriell marknadsföring, Luleå tekniska universitet

Vad handlar forskningsprojektet om?
– Vi ska undersöka hur besöksnäringen ska agera på bästa sätt för att möta framtidens turister. Den teknikvana generationen kommer att ställa helt andra krav på marknadsföring, tillgänglighet och tvåvägskommunikation i digitala kanaler än vad många företag inom branschen lever upp till i dag. Det kommer i sin tur att ställa stora krav på företagens digitala närvaro.

Vilka ingår i e-generationen?
– Vi har definierat att den omfattar personer som är födda i början av 80-talet och senare.

Hur ska ni göra?
– Vi ska genomföra två fokusgrupper med ungdomar i åldern 16-30 år samtidigt som vi gör fördjupade litteraturstudier. Detta blir ett underlag när vi sedan ska genomföra två större webbenkätundersökningar både i Sverige och i andra länder. Vi räknar med att gå ut till cirka 2 000 personer, vi ska se till att vi får i så många svar att vi kan göra statistiska analyser. Genom enkäterna kommer vi bland annat att ta reda på vilka förväntningar och krav e-generationen har på företagens digitala närvaro, hur den får kännedom om destinationer och deras erbjudanden och hur den samlar och sprider information om detta på nätet. Till projektet har vi knutit en referensgrupp med fyra representanter från besöksnäringen som vi kommer att ha kontinuerligt samarbete med. Vi kommer att sammanställa resultaten i en populärvetenskaplig rapport som ska innehålla förslag på strategier och råd till företagen.

Hur kan besöksnäringens företag ha nytta av forskningen?
– Vi vill hjälpa företagen att förbereda sig. Genom att vi tar fram, utvecklar och sprider kunskap om hur de ska bemöta e-generationen kan vi bidra till att stärka attraktionskraften i besöksnäringen. De digitala kanalerna ger turistföretagen stora möjligheter att komma ut och synas på ett sätt som de inte har kunnat tidigare, de kan sprida information om sin verksamhet på nya och spännande sätt. Men, de måste också ha förmågan att leverera och vara medvetna om att de skapar förväntningar. Det gäller för dem att hitta en balans i erbjudandet.

Vilka är de stora utmaningarna?
– I Sverige är vi duktiga på att svara på enkäter och undersökningar, vi kommer säkert att få in bra data här, men inställningen till att delta i webbenkäter skiljer sig mellan olika länder. Så en utmaning kan vara att få in tillräckligt med data från andra länder.

Om forskarna
Åsa Wallström är professor i industriell marknadsföring med forskningsfokus på e-tjänster och tjänstemarknadsföring. Maria Ek Styvén är biträdande professor i industriell marknadsföring, Anne Engström biträdande professor i e-handel och Tim Foster, lektor i industriell marknadsföring.

I projektets referensgrupp finns fyra representanter från: Stockholms Visitors Board AB, Swedish Lapland, Teknikens hus, Luleå och ABBA The Museum, Stockholm.

Läs om det spännande delresultatet från BFUFs forskningsprojekt här.

Följ projektet här: http://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-marknadsforing/Forskningsprojekt/morgondagens-turist-1.118400

Fakta om projektet

Projekt

Morgondagens turist – Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Forskningsorganisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Åsa Wallström

Medverkande

Maria Ek Styvén, Anne Engström och Tim Foster

Tidsperiod

2014 april – 2016 mars

Belopp

1 200 000 kr

Read about the project in English »

Åsa Wallström

Projektledare

Foto: Luleå tekniska universitet

Maria Ek Styvén

Medverkande

Foto: Luleå tekniska universitet

Anne_Engstrom

Anne Engström

Medverkande

Foto: Luleå tekniska universitet


Tim_Foster

Tim Foster

Medverkande

Foto: Luleå tekniska universitet