Öppen turism: Utveckling av ett ekosystem för öppen innovation kring digitala applikationer och visualiseringar i Skåne

 
Zeynep Yetis, PhD, Handelshögskolan Stockholm, avdelningen för Business Administration

Vad handlar forskningsprojektet om?
– Vi ska undersöka om och hur innovationsmodellen som kallas ”öppen innovation” kan användas för att utveckla svensk besöksnäring. Som pilotfall har vi valt Tourism in Skåne.

Vad är öppen innovation?
– Med öppen innovation menar man att ett företag, organisation eller annan aktör som vill utveckla något nytt eller finna lösningen på ett problem lägger delar av innovationsprocessen utanför sin egen verksamhet. Man involverar omvärlden i sitt innovationsarbete. Detta kan hjälpa företag att skapa helt nya produkter och tjänster.

Hur ska ni göra?
– 
I ett första steg ska vi genom intervjuer och en workshop ta fram utmaningar och eventuella problem för besöksnäringen i Skåne. Därefter bjuder vi in till en öppen internationell innovationstävling där alla som vill – studenter, designers, hobbyprogrammerare, företag eller andra – kan vara med och tävla om de bästa digitala lösningarna för att möta utmaningarna. Tävlingsbidragen utvecklas och lämnas in på en på en digital plattform som vi tillhandahåller. De vinnande bidragen ska användas av besöksnäringen i Skåne och vi kommer också att studera hur den processen fungerar.

Finns det internationella exempel på hur öppen innovation använts inom turismen?
– I Vietnam har man haft en öppen innovationsprocess kring att hitta lösningar för den förorenade Mekongfloden, som är en stor intäktskälla för både fiske- och turistnäringarna. Den är också av stor betydelse för befolkningen för rekreation. I Tel Aviv finns exempel på en öppen innovationsprocess för att ta fram nya lösningar på att transportera turister.

Hur kan besöksnäringens företag ha nytta av forskningen?
– Vi kommer att ta fram en manual med konkreta råd och verktyg för hur man kan använda öppen innovation – öppen turism – för att utveckla sin verksamhet. Vårt mål är att även mindre affärsverksamheter ska ha nytta av den. Vi hoppas också att vi får in bra digitala idéer och lösningar som vi kan sprida i näringen.

Vilka är de stora utmaningarna i ert projekt?
– En är att nå ut med information om tävlingen och att vi får in goda och användbara idéer. Vi måste också hitta sätt att paketera både manualen och de inkomna idéerna så att de blir användbara.

Om forskarna
Zeynep Yetis, PhD forskar inom området innovation och öppet entreprenörskap på Handelshögskolan i Stockholm, avd. för Business Administration. Robin Teigland, PhD, avd för Marketing and Strategy, medverkar också. Samarbetspart är Kairos Future. Forskarna kommer att skriva tre vetenskapliga artiklar.

Publikationer knutna till projektet

Titel År Bild
Study of the design and execution of an open innovation contest on visualization designs in the tourism industry 2018
Mapping of open innovation practices in the tourism industry 2018
Understanding the challenges and opportunities of Skånes tourism ecosystem 2018

Zeynep Yetis

Projektledare

Foto: Handelshögskolan Stockholm

Robin Teigland

Medverkande

Foto: Robin Teigland

Fakta om projektet

Projekt:
Öppen turism: Utveckling av ett ekosystem för öppen innovation kring digitala applikationer och visualiseringar i Skåne
Forskningsorganisation:
Handelshögskolan Stockholm
Projektledare:
Zeynep Yetis
Medverkande:
Robin Teigland
Tidsperiod:
2017 jan – 2018 dec
Belopp:
1 200 000 kr