Säsonger i svensk besöksnäring – problem och möjligheter

Syftet med projektet var att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringen med fokus på turistsäsonger och möjligheter till säsongsförlängning.

Projektet finansierades av Tillväxtverket och BFUF.

Fakta om projektet

Projekt

Säsonger i svensk besöksnäring – problem och möjligheter

Projektansvarig

HRF och Visita

Årtal

2011