Forskningslitteratur om mat och måltider – en inventering

Under tioårsperioden 20014–2014 fick mat och måltid fått en ökad uppmärksamhet i Sverige. Att arbeta med mat har fick ökad status, åtminstone vad gäller den upplevelsebaserade matlagningen i restaurangsektorn. Hur avspeglade det sig i forskningen om livsmedel, mat och måltider?

Slutrapport
Ladda ner inventeringen här.

Kontakt
Håkan Jönsson, preses i Måltidsakademien, docent i etnologi, Lunds universitet

Fakta om projektet

Projekt

Forskningslitteratur om mat och måltider – en inventering

Projektansvarig

Måltidsakademin

Årtal

2014