Sveriges mest attraktiva bransch

Besöksnäringen formulerade år 2010 i Nationell strategi för besöksnäring – strategi 2020 målet att fördubbla turismens omsättning på tio års sikt till 500 miljarder kronor och öka antal anställda till över 250 000. För det krävdes enligt Visita och HRF, initiativtagarna till projektet Sveriges mest attraktiva bransch, bland annat att näringen kan attrahera och behålla kompetent arbetskraft. Personalomsättningen var hög vid projektets start 2011 (25 procent) och en stor andel av arbetstagarna var unga (30 procent under 24 år). Det fanns också bland vissa grupper en bild av att det i branschen fanns oseriösa och otrygga arbetsgivare.

Tillsammans med analys- och konsultföretaget Kairos Future genomfördes undersökningen Sveriges mest attraktiva bransch. Syftet var att få ökad kunskap om hur branschen uppfattas både av potentiella medarbetare, i första hand ungdomar, och av de som då arbetade inom den. Med kunskapen som bas utarbetades en övergripande strategisk marknadsplan med förslag på primära målgrupper, budskap, kommunikationskanaler, aktiviteter och tonalitet. Planen innehåller förslag på hur både extern och intern kommunikation ska användas.

Slutrapport
Ladda ner Sveriges mest attraktiva bransch, BFUF rapport #1 här.

Kontakt
Peter Thomelius, Visita och Pim van Dorpel, HRF

Fakta om projektet

Projekt

Sveriges mest attraktiva bransch

Projektansvarig

Utbildningsrådet för hotell och restauranger (UHR)

Årtal

2011–2012