Tillväxtvärk?

Rapporten Tillväxtvärk? är en kartläggning av kompetensbehov inom hotell- och restaurangbranschen till år 2023.

Kartläggningen bygger på enkäter till anställda, arbetsgivarrepresentanter, elever på gymnasiets program inom hotell och restaurang, lärare på programmen samt på analys av statistik och data. Prognoserna är gjorda utifrån modellering av en total efterfrågan på branschens tjänster från tre håll: svenska hushålls konsumtion, svenska företags och myndigheters konsumtion samt konsumtion från utländska besökare. Data från Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket ligger till grund för uppskattningarna. Kartläggningen gjordes av Kairos Future.

Rapporter
Ladda ner Tillväxtvärk? här.
Ladda ner en sammanfattning av Tillväxtvärk? här.
Rapporten på engelska, Growing pains här.

Fakta om projektet

Projekt

Tillväxtvärk?

Projektansvarig

Utbildningsrådet för hotell och restauranger (UHR)

Årtal

2014