Svensk högre utbildning i Hospitality management – möjlighetsstudie

Utgångspunkt för projektet är besöksnäringens storlek och tillväxt i Sverige och som en nettobidragsgivare till nya arbetstillfällen. Denna utveckling ställer allt större krav på välutbildade medarbetare, specialister och ledare. Svenska studenter som söker en bredare management- och forskarutbildning på avancerad nivå söker sig samtidigt ofta till de internationella lärosätena vid Cornell University, Hong Kong Polytechnic, Hotelschool den Haag samt de ledande hotellskolorna i Schweiz.

Visionen var en, internationellt erkänd, svensk utbildning i hospitality management på avancerad nivå för att möta branschens behov och positionera Sverige som ledande inom besöksnäring och turism.

Syftet med projektet var att ta fram en möjlighetsstudie för etablering av en svensk högre utbildning för ledare i besöksnäringen.

Initiativtagare: Einar Söder, Star Management AB

Ladda ner studien här.

Fakta om projektet

Projekt

Svensk högre utbildning i Hospitality management – möjlighetsstudie

Projektansvarig

Star Management AB

Medverkande

Priority Group

Årtal

2017