Kockprojektet – ökad risk för lungcancer?

I studien Exponering för luftföroreningar bland kockar och annan kökspersonal och insjuknande i hjärtinfarkt och lungcancer undersöktes halter av skadliga luftföroreningar från matlagning i storkök och restauranger. Tidigare undersökningar hade visat höga förekomster av skadliga luftföroreningar i kök. Målet var att göra en så kallad yrkeshygienisk kartläggning av de luftföroreningar kockar och annan kökspersonal utsätts för i arbetet samt bedöma risken för hjärtinfarkt och lungcancer. Kartläggningen genomfördes av Karolinska Institutet. Målsättningen var att få en bild över exponeringen av olika luftföroreningar i kök med syfte att på sikt främja arbetsmiljön. Projektet finansierades av AFA Försäkring och SHR samt HRF medverkade i referensgruppen.

Resultat
För kvinnor som arbetade på restaurang och i kök upptäcktes en ökad risk för hjärtinfarkt. Efter justering för rökvanor fanns ingen ökad risk för lungcancer, varken hos kvinnor eller män som arbetar i kök. Luftföroreningarna var högre i asiatiska kök där man använde gaslågor. Resultatet av studien kan bidra till att värdera hälsoriskerna för kockar och annan kökspersonal. Dessutom ger den underlag för förebyggande insatser. Resultaten har presenterats i vetenskapliga tidskrifter och spridits via populärvetenskapliga artiklar och konferenser. De förmedlades också till arbetsmarknadens parter och Arbetsmiljöverket.

Slutrapport
Ladda ner slutrapporten här.

Mer information
Läs mer om projektet hos AFA Försäkring här.

Fakta om projektet

Projekt

Kockprojektet – ökad risk för lungcancer?

Projektansvarig

Karolinska Institutet

Årtal

2010