Valideringsmodell för hotell, restaurang och turism

Utvecklingsrådet för hotell och restauranger (UHR) genomförde år 2009 förstudien Validering inom hotell- och restaurangbranschen.  Syftet var att synliggöra förutsättningarna för validering inom branschen. Av rapporten framkom att behovet av och stödet för en branschcertifierad modell för validering är stort.

UHR beslutade därefter att ta fram en branschcertifierad modell för validering och startade ett valideringsprojekt i januari 2011. Främsta syftet var att utveckla en branschlegitim valideringsmodell för att kvalitetssäkra kompetensen och kompetensförsörjningen inom hotell- och restaurangbranschens yrkesområden.

Projektet fas 1 avslutades våren 2012 och fas 2 hösten 2012. Under 2013 lanserades och testades ett webbaserat valideringsverktyg i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Projektet finansierades av BFUF och Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Mer information
Läs mer om validering på UHRs hemsida här.

Kontakt
Peter Thomelius, Visita och Pim van Dorpel, HRF

Fakta om projektet

Projekt

Valideringsmodell för hotell, restaurang och turism

Projektansvarig

Utbildningsrådet för hotell och restauranger (UHR)

Årtal

2009