Vem tänker på besöksnäringen?, 2

Syftet med uppföljningen av kartläggningen av svensk forskning med relevans för besöksnäringen från 2013 var att ta fram fakta till en övergripande bild. Vi undersökte vad forskningen handlade om, var den gjordes, vilka aktörer som finansierade och med hur mycket.

Resultatet visade att de större nationella forskningsfinansiärerna tillsammans med aktörer som Energimyndigheten, Naturvårdsverket och några andra la cirka 35 miljoner kronor årligen på forskningsprojekt inom besöksnäringen, en väldigt blygsam investering med stort utrymme för förbättringar. Vanligen finansierar lärosätet med motsvarande summa, man kan därför anta att den totala omslutningen var cirka 70 miljoner kronor. De större finansiärerna under 2015 var BFUF, Formas, Naturvårdsverket och Vinnova. BFUFs forskningsmedel utgjorde cirka 15 procent.

Forskningen bedrevs vid knappt tjugo lärosäten spridda över landet. Under 2015 pågick cirka fyrtio forskningsprojekt av olika storlek och karaktär. De fem större forskningsmiljöerna är: Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Centrum för turism (CFT), Högskolan Dalarna, Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR), Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för service management och tjänstevetenskap (ISM), Mittuniversitetet, ETOUR och Umeå universitet, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.

Rapport
Ladda ner Vem tänker på besöksnäringen?, 2 här.

Fakta om projektet

Projekt

Vem tänker på besöksnäringen?, 2

Projektansvarig

BFUF

Årtal

2015