Vem tänker på besöksnäringen?

Syftet med kartläggningen av svensk forskning med relevans för besöksnäringen var att ta fram fakta till en övergripande bild. Vi undersökte vad forskningen handlade om, var den gjordes, vilka aktörer som finansierade och med hur mycket.

Resultatet visade att de större nationella forskningsfinansiärerna tillsammans med aktörer som Energimyndigheten, Naturvårdsverket och regionala aktörer la cirka 30–35 miljoner kronor årligen på forskningsprojekt inom besöksnäringen, relativt sett en mycket blygsam investering i en sektor vars exportvärde då utgjorde cirka 6 procent av svensk export, mer än värdet av järn och stål tillsammans.

Kartläggningen följdes upp 2015.

Rapport
Ladda ner Vem tänker på besöksnäringen, 2013, här.

Fakta om projektet

Projekt

Vem tänker på besöksnäringen?

Projektansvarig

BFUF

Årtal

2013