Hantering av jäv

Det grundläggande kravet vid bedömningen av ansökningarna är att ledamot i vetenskapliga rådet inte kan bedöma ansökningar som denne har ett eget intresse i, eller på annat sätt har en relation med den person som söker medel. Ledamot i vetenskapliga rådet som befinner sig i denna position där jäv kan förekomma, ska inte delta i bedömningsprocessen av den eller de ansökningar det gäller. Ett grundläggande krav på de personer verksamma i det vetenskapliga rådet är att deras arbete präglas av opartiskhet. Här finns ett stort ansvar hos den enskilde personen som deltar i det vetenskapliga rådet att själv anmäla då en jävsituation kan förekomma. BFUF tecknar avtal med medlemmarna i det vetenskapliga rådet beträffande sekretess och jäv.

Vid bedömning av jäv beaktas följande punkter:

– Saken angår ledamoten eller någon närstående till denne eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerligen nytta för ledamoten eller denne närstående.

– Ledamoten är ställföreträdare för eller arbetar vid samma institution/avdelning som sökanden.

– Ledamoten har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med sökanden.