Bedömningskriterier

 

Sedan 2014 tillämpar BFUF samma bedömningskriterier som används i Horizon 2020.
Läs mer här: Kriterier_bedomning_BFUF