Riktlinjer och policys för forskningsanslag

BFUF har antagit några policy och regler för de medel som avsätts till finansiering av forskningsprojekt. Detta avseende medlens användningsområden och storlek när det gäller medfinansiering, lönekostnadspålägg, samt lärosätens förvaltnings- och institutionspåslag.

Medfinansiering

Projekt med god medfinansiering kommer att prioriteras i bedömningen. Normalt kräver BFUF medfinansiering motsvarande minst 30% av det belopp som söks hos BFUF. Medfinansiering kan bestå av lärosätets egna direkta insatser i projektet eller annan aktörs direkta medel eller in-kind insatser.

Förvaltnings- eller institutionspåslag eller andra indirekta konstnader kan ej räknas som medfinansiering.

Medfinansiering i projektet ska tydligt kunna redovisas genom utdrag ur ekonomisystem eller motsvarande.

Lönekostnadspåslag

Lönekostnadspåslag uppgår till ca 50 procent, vilket inkludera sociala avgifter, avtalsförsäkring, etc.

Om doktorand/er deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar (eller deltar i kurser inom forskarutbildningen).

Förvaltnings- och institutionspåslag (avser universitet, högskolor och forskningsinstitut)

Förvaltnings- och institutionspåslag (oh-pålägg) uppgår till 20 procent. Påslaget beräknas på projektkostnaderna om inte särskilda omständigheter föreligger.