Utlysning 2013 av forskningsmedel

Sveriges mest attraktiva bransch – besöksnäringen som arbetsplats

Vi söker spännande projekt som kan bidra till att stärka näringens attraktionskraft på såväl kunder som anställda och projekt med fokus på framtida behov av kompetensförsörjning. Forskningen ska vara till nytta för besöksnäringens företag, anställda och kunder. Utlysningen omfattar projektmedel om 300 000 – 1 000 000 kr per år, för maximalt två år. Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och ska vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution. Vi välkomnar sökande från olika kunskapsområden.

Ansökan görs via BFUFs webbaserade ansökningsportal senast onsdagen den 18 september 2013, kl 14.00. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum.

Läs hela utlysningstexten: Utlysning 2013
Skapa ett konto och logga in för ansöka här.