Utlysning 2016:2 – Framtidens fysiska mötesplats

Utlysningen stängde den 15 november.

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och Handelsrådet lanserar tillsammans en kommande forskningssatsning med temat Framtidens fysiska mötesplats. Målet med utlysningen är att få fram konkret och framåtblickande kunskap till kombinerad nytta för både besöks- och handelsnäring.

Vi söker projekt som till exempel tar avstamp i frågor kring:

  • Kunderna – förändrade konsumentbeteenden som måltidsmönster, shopping, socialt umgänge.
  • Koncepten – framtidens upplevelser, medskapande, digitalisering, framtidens stadskärnor, infrastruktur.
  • De anställda – kompetens, arbetets innehåll, organisation och arbetsmiljö.
  • Företagen – nya, cirkulära, hållbara affärsmodeller.
  • Handelns och besöksnäringens roll i samhället – nya systemstrukturer (lokalt, regionalt, nationellt).

 

Om utlysningen

  • Tema: Framtidens fysiska mötesplats
  • Forskningen ska vara till kombinerad nytta för både besöks- och handelsnäring.
  • Projektbidraget uppgår till högst 2 miljoner kronor per år och ges för maximalt två år. Medfinansiering ska uppgå till minst 20 procent.
  • I varje projekt ska finnas minst två parter, som representerar både handel och besöksnäring. Projektet ska innehålla aktörer från akademi, näring, branschorganisationer och företag.
  • Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.

Läs hela utlysningstexten här (pdf).

Ansökan
Ansökan görs via BFUFs webbaserade ansökningsportal senast tisdagen den 15 november 2016.

Beslut
Beslut fattas av BFUFs och Handelsrådets styrelser i mars 2017.
Besked om beslut lämnas i april.

För mer information kontakta
Stina Algotson, vd, BFUF, 070-736 07 01, stina@bfuf.se
Lena Strålsjö, FoU-expert, Handelsrådet, 010-471 85 99, lena.stralsjo@handelsradet.nu