Våra utlysningar


2022 års utlysning öppnar i slutet av mars.


2021 – Teman: 1) Omstart av besöksnäringen – lärdomar av tiden med pandemin att ta med för en hållbar framtid

2) Kommersiell busstrafik post corona – marknad och förutsättningar för bussföretag med verksamhet inriktad mot besöksnäring
3,2 miljoner till två projekt

 • Krisdriven innovation: Från reaktiva åtgärder till nya hållbara turismtjänster i pandemins spår, Luleå tekniska universitet
 • Framtidens mötesindustri: affärsmodeller, interaktioner och värdskap i digitaliseringens tidsålder, Lunds universitet

 

2020 – Tema: Attraktiva företag – nöjda medarbetare samt Besöksnäringens bidrag till ett minskat klimatavtryck
6,7 miljoner till fem projekt

Attraktiva företag – nöjda medarbetare

 • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen, Luleå tekniska universitet
 • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang, Linnéuniversitetet
 • The new ’normal’ and the changing value of tourism education, Högskolan Dalarna

 

Besöksnäringens bidrag till ett minskat klimatavtryck

 • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations, Högskolan Dalarna
 • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science, Mittuniversitetet Östersund

 

2019 – Tema: Jämställdhet inom svensk besöksnäring samt öppet spår
7 miljoner till fem projekt

 • Promoting a hospitality industry free from human trafficking and prostitution – The effects on employees’ work environment, KTH
 • ”No room for trafficking” – hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel, Högskolan Dalarna
 • Innovationsledning för en digitaliserad hotellbransch, Högskolan Väst
 • Kunskapsturism som attraktion och resurs, Centrum för turism, Göteborgs universitet
 • Morgondagens gröna turist: De unga generationernas perspektiv på hållbart resande, Luleå tekniska universitet

 

2018 – Tema: Säkerhet och tillgänglighet i svensk besöksnäring
3,2 miljoner till två projekt

 • Rädslans geografi – turistdestinationer i skuggan av föreställningar om terrordåd
  Lunds universitet, institutionen för strategisk kommunikation
 • Tillgänglig och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter, Mittuniversitetet/ETOUR

 

2016.2 – Tema: Framtidens fysiska mötesplats
11 miljoner till fyra projekt
(gemensamt med Handelsrådet, BFUFs andel 5,5 miljoner)

 • Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring, Luleå tekniska universitet
 • Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier, Luleå tekniska universitet
 • Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen? Handelns Forskningsinstitut
 • Framtidens kundupplevelser: Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kund, Karlstads universitet

 

2016.1 – Tema: Digitalisering och visualisering
4,9 miljoner till fyra projekt

 • Context-Aware Augmented Reality Experiences In and Beyond the Museum, KTH, Kungliga tekniska högskolan
 • Digitalisering och visualisering av guidetjänster – ett kommunikativt perspektiv, Lunds universitet
 • Våga ta steget mot interaktiva platsförankrade upplevelser, Karlstads universitet
 • Öppen turism: Utveckling av ett ekosystem för öppen innovation kring digitala applikationer och visualiseringar i Skåne,
  Handelshögskolan i Stockholm

 

2015 – Tema: Attraktiva svenska besöksanledningar
4,1 miljoner till tre projekt

 • Attraktiva varumärken i besöksnäringen – från image till position, Luleå tekniska universitet
 • Besöksanledningens vara eller icke-vara: informationsspridningens betydelse för attraktioners framgång
  Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Enhancing the Attractiveness of Swedish Sport Events: A Study of Participation Events and Highly Involved International Sport Tourists
  Göteborgs universitet, Centrum för turism

 

2014 – Tema: Innovation i besöksnäringen
4,2 miljoner till tre projekt

 • Inside the black box – Innovation in the hospitality sector, Internationella handelshögskolan i Jönköping
 • Platsinnovationer i Swedish Lapland, Luleå tekniska universitet
 • Äta ute – En studie av besökares aktiviteter relaterat till mat och måltider, Umeå universitet

 

2013 – Tema: Sveriges mest attraktiva bransch – besöksnäringen som arbetsplats
4,2 miljoner till tre projekt

 • Hotels as innovative workplaces: determinants and outcomes, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Företagsekonomiska institutionen
 • Morgondagens turist – Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?, Luleå tekniska universitet
 • Rörlighet och karriärvägar i den svenska besöksnäringen, Högskolan Dalarna

 

2012 – Öppen utlysning
7 miljoner kronor till fem projekt

 • Besöksnäringens snabbväxare, HUI Research AB
 • Hospitality Industry Clusters in Sweden (Framgångsfaktorer för besöksnäringskluster), Internationella Handelshögskolan i Jönköping
 • Måltidsföretagare – från kalaskokerskor till gourmetkrögare, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet
 • Nyckelindikatorer för betalningsvilja/turismelasticitet, Institutionen för Service Management, Lunds universitet
 • När blir maten värd en resa? Studie av kulinarisk turism i Sverige, Högskolan i Borås