2021-06-18

INVIT #2 2021

Läs om nya forskningsansökningar och nominera Årets ciceron här.

2021-05-05

BFUF utlyser forskningsmedel

BFUF söker forskningsprojekt med den övergripande inriktningen forskning relevant för besöksnäringen. Utlysningens två teman är:
1) Omstart av besöksnäringen – lärdomar av tiden med pandemin att ta med för en hållbar framtid
2) Kommersiell busstrafik post corona – marknad och förutsättningar för bussföretag med verksamhet inriktad mot besöksnäring

 

Läs mer om utlysningen här.

2021-04-15

INVIT #1 2021

Läs om Ny utlysning och rapport om säkerhet på svenska besöksmål.

2021-02-04

INVIT extra 2021

Vi har tagit fram inte mindre än 18 rapporter för dig som utvecklar besöksnäringen.
Läs om dem och annat matnyttigt material från forskningsprojekten här.

2020-12-17

INVIT #4 2020

Läs om Ny rapport om äta ute i tjänsten, Årets ciceron 2020 och året som gått.

2020-12-16

I kris behövs forskning och utveckling som mest

Det har varit ett minst sagt omtumlande år för besöksnäringen. Vi ser ännu inte slutet på pandemin eller kan överblicka dess konsekvenser. I BFUF har verksamheten kunnat löpa på, om än med vissa omställningar.

 

– I svåra tider som dessa behövs BFUFs verksamhet med satsningar på forskning och utveckling som mest. Dessa bör aldrig avta i en kris, säger Malin Ackholt.

Året har inneburit stora påfrestningar och omställningar för BFUFs båda parter. Trots det har verksamheten i BFUF rullat på.

 

– Vi har ställt om det som går och lyckats göra så gott som allt, även om vi inte kunnat träffas fysiskt. Vi har faktiskt haft ett mycket bra år med flera påbörjade forskningsprojekt, en utlysning där ytterligare fem projekt beviljats och vi har instiftat utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen, berättar Thomas Sjöstrand.

 

I början av året startade fem tvååriga forskningsprojekt. De undersöker hur anställda inom hotellbranschen påverkas av trafficking och prostitution, innovationsledning i hotellbranschen, kunskapsturism och ungas perspektiv på hållbart resande.

 

– Under hösten beslutade vi om ytterligare 7 miljoner till fem nya projekt inom två viktiga teman: Attraktiva företag – nöjda medarbetare och Besöksnäringens bidrag till ett minskat klimatavtryck. Forskarna ska bland annat studera social hållbarhet på gymnasiets yrkesprogram, utbildningens roll efter en pandemi och hur val av mat minskar klimatavtryck, berättar Malin Ackholt.

 

Malin och Thomas avslutar:
– Nu ser vi tillbaka på året 2020, anpassar oss och tar avstamp i det för att se vad vi kan lära. Det finns trots de tuffa tiderna också en spirande kreativitet och stor vilja i besöksnäringen som BFUF önskar ta vara på. Vi har helt klart ett gott hopp om framtiden. Långsiktig finansiering av forskning och utveckling har aldrig varit viktigare.

 

Läs hela intervjun Med Malin och Thomas här.

2020-11-26

Se utdelningen av Årets ciceron till Henrik Jutbring i BFUFs Youtubekanal här.

Titta här.

Utdelningen är cirka 15 minuter.

2020-11-26

Henrik Jutbring är årets ciceron i besöksnäringen 2020.

Utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2020 har tilldelats Henrik Jutbring, ekon. dr, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Centrum för turism, för doktorsavhandlingen “Social Marketing through Events”. Som Årets ciceron tilldelas Henrik ett stipendium på 100 000 kronor.

– Det är en stor ära att vara den förste mottagaren av ett så här fint pris. Jag är mycket tacksam och känner stor inspiration att fortsätta arbetet med att utforska evenemang som verktyg för hållbar samhällsutveckling, säger Henrik Jutbring.

Henrik Jutbring visar genom sin forskning att sociala, intensiva och icke-vardagliga upplevelser, som just evenemang, på ett effektivt sätt kan få oss att ändra vårt beteende.

 

Juryns motivering lyder:
En avhandling och forskning som i högsta grad ligger i tiden. Henrik Jutbring visar på evenemangs, och hela besöksnäringens, möjligheter att aktivt bidra till lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar.

2020-09-17

INVIT #3 2020

Läs om Fem nya forskningsprojekt, livesändning om en perfekt plats och dags att nominera en ciceron.

2020-09-16

BFUF delar ut 6,7 miljoner till forskning inom besöksnäringen

BFUF beviljar 6,7 miljoner kronor till fem tvååriga forskningsprojekt vid fyra svenska lärosäten.

Utlysningens teman var:
1) Attraktiva företag – nöjda medarbetare och
2) Besöksnäringens bidrag till ett minskat klimatavtryck.

 


Så fördelas pengarna
Tema: 
Attraktiva företag – nöjda medarbetare
Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen
Luleå tekniska universitet
Belopp: 1 700 000 kr


Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang

Linnéuniversitetet
Belopp: 1 200 000 kr


The new ’normal’ and the changing value of tourism education
Högskolan Dalarna
Belopp: 1 500 000 kr

 

Tema: Besöksnäringens bidrag till ett minskat klimatavtryck
Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations
Högskolan Dalarna
Belopp: 1 000 000 kr

 

Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science
Mittuniversitetet Östersund
Belopp: 1 300 000 kr

 

Läs pressmeddelandet här.

2020-08-24

Årets ciceron

Årets ciceron i besöksnäringen är en årlig utmärkelse som BFUF och Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism gemensamt har instiftat.Syftet är att premiera en forskare som med sin doktorsavhandling och forskning kan göra nytta för besöksnäringens företag och anställda.

 

Utmärkelsen på 100 000 kronor premierar en aktuell doktorsavhandling “med nytta/potentiell nytta för besöksnäringens företag och anställda och som bidrar både till en positiv utveckling av näringen och en hållbar turism i Sverige.”

 

Doktorsavhandlingar med godkänd disputation den 1 januari 2017 eller senare kan nomineras.

 

Årets cicerons hemsida finns information om nomineringsprocessen, bedömningskriterier och formulär för nominering. Deadline för nominering 2020 är torsdag den 29 oktober.

2020-06-24

Har ni specialkost?

Ny rapport om hur specialkosten påverkar grupp- och konferensbokningar.

 

Specialkosten som samtidsfenomen har ökat markant i Sverige de senaste tio åren. Allergi, intolerans och önskekost baserat på religion, etik, hälsa och individens identitetsbyggande påverkar måltider som serveras inte minst på restaurang- och konferensanläggningar. Efterfrågan på specialkost kan å ena sidan vara grund till inspiration och kreativitet, men också orsaka huvudbry och viss oro för de som ska laga och servera måltiden. Specialkostens omfattning och framförhållning när den beställs påverkar också väsentligt företagens hållbarhet ur ekonomiskt (lönsamhet), socialt (arbetsmiljö och riskhantering) och klimatmässigt perspektiv (svinn).

 

I BFUFs senaste rapport Har ni specialkost? presenteras resultatet av den studie som genomförts av Richard Tellström under våren. Han har undersökt omfattningen av specialkost vid grupp- och konferensbeställningar och hur dessa påverkar företag och arbetsmiljö.

 

Ladda ner rapporten Har ni specialkost? – Specialkosten och hur den påverkar grupp- och konferensbokningar här.

2020-06-24

INVIT #2 2020

Läs om Specialkost på konferens, nytt forskarpris och värme från Afrika på gång.

2020-04-27

En perfekt plats

Ny rapport från forskningsprogrammet Framtidens fysiska mötesplats.

Fyra forskningsprojekt har studerat besöksnäring och handel, och framtidsspaningar om hur framtidens mötesplatser kan utvecklas och fungera.

 

Ladda ner rapporten här.

2020-03-28

INVIT #1 2020

Läs om BFUFs utlysning 2020, ny rapport om framtidens fysiska mötesplats och om fem forskningsprojekt i startgroparna.

2020-03-27

Webbinarium – trygga svenska destinationer

Hur påverkar rädslor besökares föreställningar om svenska destinationer?

Besökares upplevda trygghet är idag en viktig del av destinationers image och attraktivitet och en alltmer aktuell fråga för besöksnäringens företag, evenemang och mötesplatser. Upplevd trygghet är också en central komponent i att skapa socialt hållbara städer.

I BFUFs forskningsprojektet Rädslans geografi undersöker forskare vid Lunds universitet hur rädslor bemöts genom kommunikation och fysiska insatser på tio  svenska urbana destinationer. De studerar också besökares upplevda trygghet och på vilket sätt destinationerna porträtteras i internationell nyhetsmedia och sociala medier.

Välkommen att delta i ett webbinarium där forskarna delar med sig av sina spännande delresultat. Du kommer ha möjlighet att ställa frågor via chatten.

 

Tid och plats
Fredagen den 24 april 
Kl 9.30 – 10.30

Du deltar genom Zoom. Använd denna länk och password:
https://zoom.us/j/99150681158?pwd=S05zUWRERWVqYkxGVGQzaG9QYWVvUT09

Password: 078635

 

Anmälan
Anmäl dig här senast den 17 april.

 

Medverkande från Lunds universitet
Cecilia Cassinger, docent och projektledare, Jörgen Eksell, fil dr och Maria Månsson, fil dr, alla vid vid Institutionen för strategisk kommunikation samt Ola Thufvesson, fil dr, Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

 

Medverkande och moderatorer
Caroline Strand, vd, Visit Stockholm AB
Stina Algotson, vd, BFUF

2019-12-16

INVIT #4 2019

Läs om vårt förslag till FoU-insatser, forskningsspaning och nytt projekt som undersöker den ökande specialkosten.

2019-09-27

INVIT #3 2019

Läs om Fem nya forskningsprojekt, branschen tycker till om utvecklingsområden och vi om kommande livsmedelsagenda.

2019-09-25

BFUF delar ut 7,3 miljoner till forskning inom besöksnäringen

BFUF gör sin hittills största tilldelning och beviljar över 7 miljoner kronor till fem tvååriga forskningsprojekt vid svenska lärosäten. Utlysningens teman var jämställdhet inom svensk besöksnäring samt ett “öppet spår”. Knappt 20 ansökningar från 12 lärosäten och organisationer inkom.

 

 

 

Så fördelas pengarna, tema jämställdhet:
Promoting a hospitality industry free from human trafficking and prostitution – The effects on employees’ work environment
KTH
Belopp: 1 800 000 kr

 

”No room for trafficking” – hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel
Högskolan Dalarna
Belopp: 500 000 kr

 

Så fördelas pengarna, tema “öppet spår”:
Innovationsledning för en digitaliserad hotellbransch
Högskolan Väst
Belopp: 1 600 000 kr

 

Kunskapsturism som attraktion och resurs
Centrum för turism, Göteborgs universitet
Belopp: 1 700 000 kr

 

Morgondagens gröna turist: De unga generationernas perspektiv på hållbart resande
Luleå tekniska universitet
Belopp: 1 700 000 kr

 

Läs pressmeddelandet här.

2019-06-19

INVIT #2 2019

Läs om tio viktiga år, BFUF the movie och två nya rapporter.

2019-06-18

Legacy och svensk besöksnäringsforskning – två rykande färska rapporter

Nu finns en helt ny modell för att arbeta långsiktigt med legacy – effekter av evenemang. Dessutom en ny kartläggning av svensk besöksnäringsforskning: Var?, vem?, om vad? och vem finansierar?

 

 

Ladda ner båda rapporterna här.

#12 Legacy och evenemang – En modell för att arbeta långsiktigt med effekter av evenemang
#13 Hur går det för oss? Svensk forskning om turism och besöksnäring 2019

 

Rapporten #12 Legacy och evenemang bygger på ”Legacy av idrottsevenemang – en litteraturstudie och en modell baserad på de sju kapitalen” av Tommy D. Andersson och ”Arvet efter ett mästerskap” av Johan Quist. De har tagits fram av Centrum för idrottsevenemang, Riksidrottsförbundet.

2019-04-08

Vi firar tio år

BFUF startade 2009. Sedan dess har vi finansierat 24 forskningsprojekt och cirka 15 utvecklingsprojekt med 40 miljoner kronor.

– Finansieringen av projekten har varit fantastiskt viktigt för näringen, säger Maud Olofsson, ordförande Visita och tidigare näringsminister.

– Besöksnäringen är en nyckelsektor, vi behöver fortsätta att utveckla den, säger Ibrahim Baylan, näringsminister.

 

Se vår film och hör dessa och flera röster om forskning inom svensk besöksnäring här.

2019-03-28

INVIT #1 2019

Läs om utlysning 2019 som nu är öppen, ny rapport om karriär i besöksnäringen och BFUF på museum.

2019-03-17

BFUF utlyser forskningsmedel

BFUF söker forskningsprojekt med den övergripande inriktningen forskning relevant för besöksnäringen. Denna gång finns både öronmärkta medel för tema 1: Projekt med särskilt fokus på jämställdhet inom svensk besöksnäring samt medel till tema 2: Öppet spår.

Läs mer och ansök här.

2018-12-18

INVIT #4 2018

Läs om Utlysning 2019, ny rapport som kan stärka svenska sportevenemang och Branschkoden.

2018-12-13

Sikte mot pallen – ny BFUF-rapport om deltagare vid svenska evenemang

I en tid då antal deltagarevenemang inom sport och idrott växer i världen ökar konkurrensen om deltagarna. Flera svenska arrangörer märker av detta idag. Deltagare som reser lång väg för att delta i sport- och idrottsevenemang ökar visserligen också stadigt, men när de får allt fler evenemang att välja mellan – hur ska vi då kunna säkerställa att de reser till just de svenska? Sverige har ett gott rykte som arrangörsland, men idag räcker inte det. Vi behöver öka vår kunskap och insikt om hur de mest engagerade och aktiva sportturisterna, både inhemska och internationella, tänker och gör sina val.

 

Forskargruppen vid Göteborgs universitet, Centrum för turism: Tommy D. Andersson, fil.dr, senior professor, John Armbrecht, ekon.dr, Donald Getz, professor emeritus, University of Calgary, Erik Lundberg (projektledare), ekon.dr, Harald Dolles, professor, Høgskolen i Molde, har studerat deltagare vid svenska sportevenemang. De har undersökt deras resmotiv, så kallade evenemangskarriärer och evenemangsportföljer. Projektet har utvecklat ett antal frågemoduler, för till exempel evenemangskvalitet, ekonomiska effekter och deltagares involvering som kan användas för att mäta och utveckla evenemang.

 

Läs alla rekommendationer och slutsatser i rapporten Sikte mot pallen och ladda ner den här.
(Välj BFUFs rapportserie).

Illustration: Stina Wirsén
2018-09-20

SCHWEDEN SCHWEDEN – ny BFUF-rapport om tyske turisten

Vilken betydelse har själva informationen om ett besöksmål för att en turist ska uppfatta det som attraktivt och hur söker turisten rent konkret efter information? Det har varit frågan i fokus för de fyra forskarna: Malin Zillinger, Lena Eskilsson, Maria Månsson och Jan Henrik Nilsson, Lunds universitet, som studerat både hur tyska turister söker information om resmål i Sverige och hur de värderar den.

 

– Med tanke på att Tyskland är den svenska turismens näst största marknad (efter Norge), men att endast cirka en halv procent av de turistande tyskarna väljer Sverige, finns det en mycket stor potential. Vi hoppas våra resultat kan bidra till att öka kunskapen om den tyske turisten och vad som är viktigt när de fattar beslut om ett resmål, säger Malin Zillinger, projektledare för projektet om betydelsen av besöksanledningarnas information.

 

Några av forskarnas rekommendationer till turistaktörer i Sverige är att satsa på det personliga servicemötet, att möjliggöra möten mellan besökare och lokalbor samt att tänka bredare i utformningen av turistinformationen.

 

Läs alla rekommendationer och slutsatser i rapporten SCHWEDEN SCHWEDEN och ladda ner den här.
(Välj BFUFs rapportserie).

Illustrationer: Stina Wirsén
2018-09-20

INVIT #3 2018

Läs om 3,2 miljoner till nya forskningsprojekt, två nya BFUF-rapporter och halvvägs mot framtidens fysiska mötesplats.

2018-06-25

INVIT #2 2018

Läs om BFUFs nya rapport om näringens framtida kompetensbehov och om vår senaste utlysning.

2018-06-21

Tillväxtbransch i förändring. Hur ser kompetensbehovet ut 2030?

Automation, digitalisering, utveckling av artificiell intelligens och annan teknik kommer att påverka oss inte minst då vissa arbetsuppgifter försvinner – och nya skapas.

 

BFUF:s nya rapport Tillväxtbransch i förändring ger en bild av hur besöksnäringen kan se ut år 2030 när det gäller antalet anställda, visar på nya typer av kompetenser som kan tillkomma och beskriver hur branschens utbildning behöver anpassas.

 

HRF:s och Visitas partsgemensamma Framtidsråd gav under hösten 2017 i uppdrag åt Kairos Future att närmare studera frågan om automationens påverkan på samt utveckla prognoser för framtida kompetensbehov inom hotell- och restaurangbranschen. Detta har vi kompletterat med färska internationella analyser om automation och framtidens jobb samt analys av kompetensförsörjning och utbildning i betänkandet Ett land att besöka.

 

Ladda ner hela rapporten och sammanfattningen här (välj BFUFs rapportserie).

Illustration: Stina Wirsén
2018-05-29

60 miljoner till forskning om hållbar turism och besöksnäring

Formas utlyser medel till forskning om hållbar turism och besöksnäring. Utlysningen omfattar 60 miljoner kronor till forskningsprojekt om upp till 5 miljoner kronor per år under fyra år. Utlysningen öppnar för ansökningar i juni 2018, med ansökningsperiod under sommaren.

 

Läs pressmeddelandet 2018 05 28 från Formas här.

Foto: Pixabay
2018-04-10

INVIT #1 2018

Läs om ny utlysning om social hållbarhet och nytt om digitalisering och evenemang.

2018-03-16

BFUF utlyser forskningsmedel

BFUF söker projekt med fokus antingen på säkerhet för företag, anställda och besökare eller på tillgänglighet för individer med funktionsnedsättning.

Läs mer och ansök här.

2018-03-16

Ny utlysning – Social hållbarhet i besöksnäringen

BFUF utlyser forskningsmedel.

2018-03-13

Forum med nationellt ansvar saknas – BFUFs remissvar

Vi ser behovet av och tillstyrker att regeringen utvecklar och antar en nationell strategi för hållbar turism och besöksnäring. Vi förordar speciellt att insatser och delmål för forskning och innovation inkluderas inom samtliga insatsområden. Vi menar också att det saknas ett forum med nationellt samlat ansvar för långsiktig kunskapsutveckling och innovation.

Läs hela vårt remissvar på utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt här.

 

Ladda ner utredningen Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring, SOU 2017:95 här.

 

Mer information om hur du svarar på utredningen här.
Remissvaren ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 6 april.

2018-03-13

Vad hände i BFUF 2017?

Vill du få en översikt av BFUFs verksamhet 2017, och även tidigare år, finns verksamhetsberättelser att ladda ner här.
2017-12-15

INVIT #4 2017

Läs om besöksnäringsutredningen, vår kommande utlysning och spännande resultat från två projekt.

2017-09-29

INVIT #3 2017

Läs om forskning om framtidens fysiska mötesplats och studenter som lär om besöksnäringen.

2017-09-13

Uppstart Framtidens fysiska mötesplats

Den 13 september gick startskottet för Handelsrådets och BFUFs gemensamma forskningsprogram Framtidens fysiska mötesplats. Drygt 50 personer från handel, besöksnäring, akademi, privat och offentlig sektor samlades bland kyldiskarna i butiken Paradiset i Stockholm för att höra om de fyra forskningsprojekten.

 

Medverkade gjorde Jonas Siljhammar (Visita), ordförande, och Malin Ackholt (HRF), vice ordförande, i BFUF, samt Karin Johansson (Svensk Handel), vice ordförande, och Susanna Gideonsson (Handelsanställdas förbund), ordförande, i Handelsrådet. Forskarna Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet, Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut (HFI) och Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet presenterade sina projekt. Stina Algotsson, huvudsekreterare i Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt (tjänstledig vd på BFUF), pratade om innovation inom besöknäringen.

 

Läs mer om frukosten här.

2017-06-15

INVIT #2 2017

Läs om: Ny rapport om morgondagens hotell, framtidens mötesplatser och sportturism.

2017-05-05

Hur ser framtidens hotell ut? Ny rapport från BFUF.

BFUF har finansierat två forskningsprojekt om innovation i besöksnäringen: Innovation i besöksnäringen vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) och Hotell som innovativa arbetsplatser vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

 

Forskargrupperna har studerat om och var det förekommer innovationsverksamhet inom hotellbranschen, vilka faktorer och förutsättningar som påverkar och driver.

 

Anne-Mette Hjalager, professor vid University of Southern Denmark, skriver i ett inledande kapitel att vi behöver mer kunskap om vad som driver innovation för att kunna skapa innovativa och konkurrenskraftiga företag i hotellsektorn.

 

Ladda ner rapporten

“Hur ser morgondagens hotell ut? Forskningsprojekt om innovationer inom hotellbranschen” här.

 

Läs mer om projekten här.

2017-03-24

INVIT #1 2017

Läs om fyra nya forskningsprojekt, platsinnovation och krogkoden.

2017-03-15

11 miljoner till fyra projekt

De beviljade projekten är:

 

Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring
Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet
1 780 000 kr

 

 

Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet
1 600 000 kr

 

Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen?
Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut
3 648 000 kr

 

Framtidens kundupplevelser: Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kund
Erik Wästlund, Karlstads universitet
3 961 000 kr

 

Läs pressmeddelandet här.

2016-11-30

Måltidsakademins pris 2016 för vetenskaplig publikation

Varje år belönar Måltidsakademien måltidsrelaterad litteratur som getts ut under året. I kategorin doktorsavhandlingar och vetenskapliga publikationer belönades boken “På resa i matlandet” med andra pris. Den är skriven av forskarna Karin M. Ekström, Högskolan i Borås och Håkan Jönsson, Lunds universitet inom ramen för BFUFs forskningsprojekt.

 


Håkan Jönsson och Karin M. Ekström presenterade sin bok “På resa i matlandet” vid BFUFs och Restaurangakademins frukost i juni.

 

Motiveringen löd: Den kulinariska turismen är en bransch i stark tillväxt. I boken ges nya perspektiv på Sveriges utveckling som matland. Vilka möjligheter!

 

Paresaimatlandet

I boken visar forskarna bland annat att:

– Inflyttare och återvändare är viktiga för framgång inom kulinarisk turism
– Butikerna spelar en viktig roll
– Nätverk och samarbete gäller, snarare än konkurrens
– En framgångsfaktor för besöksmål är nostalgi och längtan efter autenticitet
– Det krävs modiga regioner som ser den näraliggande landsbygden

 

Läs mer om forskningsprojektet När blir maten värd en resa här.

2016-09-23

4,9 miljoner till fyra universitet för att utveckla besöksnäringen

Projekten som tilldelats medel är:
Context-Aware Augmented Reality Experiences In and Beyond the Museum
KTH, Kungliga tekniska högskolan, 1 700 000 kronor

 

Digitalisering och visualisering av guidetjänster – ett kommunikativt perspektiv
Lunds universitet, 1 500 000 kronor

 

Öppen turism: Utveckling av ett ekosystem för öppen innovation kring digitala applikationer och visualiseringar i Skåne
Handelshögskolan i Stockholm, 1 200 000 kronor

 

Våga ta steget mot interaktiva platsförankrade upplevelser
Karlstads universitet, 530 000 kronor

 

Läs pressmeddelandet här.

2016-09-02

Handelsrådet och BFUF utlyser medel: Framtidens fysiska mötesplats – stängd den 15 november

Nu gör två stora branscher gemensam sak: BFUF och Handelsrådet lanserar tillsammans en kommande forskningssatsning med temat Framtidens fysiska mötesplats som öppnar för ansökningar den 1 september.

 

Läs mer om utlysningen här.

 

Bakom satsningen och forskningsfonderna står arbetsmarknadens parter i form av Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket (HRF), KFO, Svensk Handel, Unionen och Visita – svensk besöksnäring.

Foto: Björn Lofterud 
2016-09-02

Framtidens fysiska mötesplats

Hur kommer de fysiska mötesplatserna där handel och besöksnäringen möts att se ut i framtiden – detta är frågan i fokus i BFUFs och Handelsrådets gemensamma satsning på en utlysning av forskningsmedel till tvååriga forskningsprojekt.

 

Den 2 september anordnade BFUF och Handelsrådet ett inspirationsseminarium.

Medverkade gjorde  Claes Göran Sylvén, Ica Flygfyren i Norrtälje och Icas styrelseordförande, Charlotte Skott, Scandinavian Mountains och Ricard Constantinou, entreprenör, Teatern i Ringen, Panini, K-märkt och K25.

 

Läs om seminariet här.

2016-08-29

Innovationer i besöksnäringen – finns dom?

BFUF, Handelshögskolan i Göteborg och Visita bjuder in dig till en en after work i Göteborg den 20 september och ett frukostmöte i Stockholm den 22 september. Träffa forskare, ta del av deras resultat och ta tillfället i akt att diskutera med dem och dina branschkollegor.

 

Besöksnäringen har fått alltför lite uppmärksamhet både inom politik och akademi för sitt innovations- och förnyelsearbete. Innovationer förknippas vanligen med högteknologiska företag där framgång mäts i investeringar i till exempel forskning och utveckling och i patent. Men innovationer inom hotellsektorn finns i hög grad. Och de är viktiga bidrag för tillväxt och utveckling av Sveriges nya basnäring.

 

Färska forskningsresultat
BFUF har finansierat två forskningsprojekt om innovationer i besöksnäringen – ”Innovationer inom hotell” och “Innovation i besöksnäringen”. Forskarnas resultat är just klara. De visar bland annat att hotellsektorn är innovativ inom flera områden och att innovationer är en betydande drivkraft för hotellnäringens utveckling.

  • Inom hotellsektorn finns hög andel av service- och produktinnovationer.
  • HR-aktiviteter är avgörande om innovationer ska leda till en positiv utveckling.
  • Hotell med restaurangverksamhet har större innovationsförmåga.
  • Innovationer behöver inte vara radikala för att göra kunderna nöjda.

 

Inbjudan Göteborg, 20 september, after work kl 16-18
Inbjudan Stockholm, 22 september, frukostmöte kl 8-10

Anmäl dig via länkarna ovan. Varmt välkommen!

2016-06-08

Handelsrådet och BFUF utlyser medel: Framtidens fysiska mötesplats

Nu gör två stora branscher gemensam sak: BFUF och Handelsrådet lanserar tillsammans en kommande forskningssatsning med temat Framtidens fysiska mötesplats som öppnar för ansökningar den 1 september.

 

Informationsmöte om forskningssatsningen
Vi bjuder in till ett informations- och inspirationsmöte fredag den 2 september i Stockholm. Välkommen att lyssna på tre inspirerande spanare från handeln och besöksnäringensamt ta del av praktisk information om utlysningen.

 

Vi välkomnar både forskare som kan vara intresserade av att söka forskningsmedel i utlysningen som öppnar den 1 september och representanter från näringslivet som vill medverka i forskningsprojekten eller har idéer att bidra med.

 

Medverkande:
Charlotte Skott, utvecklings- och kommunikationschef, Scandinavian Mountains, Airport och Shopping AB
Claes-Göran Sylvén, Ica Kvantum Flygfyren
Ricard Constantinou, Panini Internazionale och K-märkt

 

Läs mer och anmäl dig här.

 

Bakom satsningen och forskningsfonderna står arbetsmarknadens parter i form av Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket (HRF),
KFO, Svensk Handel, Unionen och Visita – svensk besöksnäring.

 

Foto: Björn Lofterud

2016-05-11

På resa i matlandet

Hur kan Sverige bli bättre på kulinarisk turism? Resultat från BFUF-projekt presenteras i ny bok. Författare är Karin M. Ekström, Högskolan i Borås och Håkan Jönsson, Lunds universitet.

 

Läs pressmeddelandet här.

 

2016-03-29

INVIT #1 2016

Läs om vårutlysningen som nu är öppen, nya projektpresentationer och strategier för en hållbar stad.

2016-02-25

Besöksnäring och handel – har de gemensamma forskningsutmaningar?

På BFUFs och Handelsrådets gemensamma workshop i februari samlades personer från såväl näringsliv som akademi inom handels- och besöksnäringarna. Målet var att få en klarare bild över områden och frågor som bör prioriteras för framtida forsknings- och utvecklingsinsatser. Hållbarhetsfrågor, kompetensförsörjning, framtidens fysiska mötesplatser och digitalisering var några områden som särskilt diskuterades.

 

Ett resultat av workshopen är att BFUF och Handelsrådet nu arbetar vidare mot en gemensam utlysning av forskningsmedel.

 

Läs anteckningar och kommentarer från dagen här.

 

2015-12-16

INVIT #4 2015

Läs om vilka tre projekt som fått forskningsmedel i 2015 års utlysning, om BFUFs nya rapport “Var fungerar besöksnäringen?” och om hållbara evenemang.

2015-12-15

4,1 miljoner till tre projekt

Projekten som tilldelats medel är:

 

Besöksanledningens vara eller icke-vara: informationsspridningens betydelse för attraktioners framgång
Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap,
1 400 000 kronor

 

Enhancing the Attractiveness of Swedish Sport Events: A Study of Participation Events and Highly Involved International Sport Tourists
Göteborgs universitet, Centrum för turism, 1 300 000 kronor

 

Attraktiva varumärken i besöksnäringen – från image till position
Luleå tekniska universitet, 1 400 000 kronor

Läs pressmeddelandet här.

2015-11-03

Idrott och besöksnäring får Vinnovastöd för att utveckla hållbara evenemangsstäder

Projektet ”Hållbara evenemangsstäder” har tilldelats finansiering av Vinnova. Riksidrottsförbundet (RF) får i ett första steg 500 000 kronor för att tillsammans med BFUF och nio andra aktörer utveckla projektet. I det ingår att skapa en nationell plattform för samverkan kring lösningar för hållbara evenemang.

 

– Sverige har en god möjlighet att positionera sig internationellt inom området, säger Ossian Stiernstrand, utvecklingschef på Göteborg & Co som är en av parterna i projektet.

 

Läs pressmeddelandet här.

Läs om BFUFs samarbetsprojekt med Riksidrottsförbundet om “Idrott och besöksnäring – hållbara evenemang.”

 

Mer information:
Stina Algotson, VD, BFUF, 070-342 72 90, stina@bfuf.se
Leif Johansson, Projektledare, Centrum för idrottsevenemang, 072-239 62 26, leif.johansson@rf.se

2015-09-16

INVIT #3 2015

Läs om resultat från tre av våra forskningsprojekt: om e-generationen, snabbväxare och vikten av att utveckla attraktiva måltidserbjudanden.

2015-08-27

E-generationen är här – hur ska besöksnäringen möta den?

När e-generationen ska ut och resa har de förväntningar som ställer nya krav på turistnäringen. Den här gruppen gör allt online, förväntar sig snabba uppkopplingar och digital närvaro och menar att snabbt internet är viktigare än god mat.

 

Läs om det spännande delresultatet från BFUFs forskningsprojekt här:
e_generationen_20150818.

Mer information om projektet finns här.

2015-06-24

INVIT #2 2015

Läs om utlysning 2015 med temat Attraktiva svenska besöksanledningar, den resande e-generationen och om projektet om hållbara evenemang.

2015-03-16

Hur skapar vi hållbara evenemang? – Internationella toppforskare möttes i Göteborg 18–19 mars

Läs pressmeddelandet här.

2015-03-10

INVIT #1 2015

Läs om forskningsprojekten som handlar om innovation i besöksnäringen, om när BFUFs forskare samlades i Stockholm och om forskarmötet inom området evenemang i Göteborg i mars.

2014-12-16

INVIT #4 2014

Läs om tre nya forskningsprojekt om innovation, om projektet Idrott och besöksnäring – hållbara evenemang och om den nya kartläggningen av måltidsforskning.

 

2014-12-08

4,2 miljoner till tre forskningsprojekt

Tre universitet får dela på 4,2 miljoner till forskningsprojekt i 2014 års utlysning med temat ”Innovation i besöksnäringen”. Läs mer i pressmeddelandet från den 8 december.

2014-09-26

INVIT #3 2014

Läs om resultat och röster från våra forskningsprojekt, vårt första Working Paper och om BFUF-forskare som disputerat och är på väg mot IFN.

2014-07-04

INVIT #2 2014

Läs här om utlysning forskningsmedel 2014, om rapporten Vem tänker på besöksnäringen? och om tre nya forskningsprojekt!

2014-06-16

Utlysning 2014 med tema innovation är öppen

Nu är utlysning 2014 öppen. Ansökan ska vara inlämnad senast onsdag den 17 september.
http://bfuf.se/soka-medel/.

2014-06-13

Vem tänker på besöksnäringen? Ny rapport från BFUF

Vi har kartlagt forskningen inom svensk besöksnäring 2013. Vad handlar forskningen om, var görs den, vilka aktörer finansierar och med hur mycket? Vår kartläggning visar att investeringarna i forskning i besöksnäring är väldigt blygsamma i dag. För att vi ska ha fortsatt tillväxt och klara den ökande konkurrensen måste forskning och utveckling prioriteras. Läs rapporten här!

2014-03-27

Forsknings- och innovationsagenda för besöksnäringen

Nu finns den på svenska och i en kort populärversion. Ladda ner här!

2014-03-27

INVIT #1 2014

Läs om våra tre nya forskningsprojekt, om rapporten Tillväxtvärk? och om besöksnäringens forsknings- och innovationsagendan som nu finns i kortversion här!

2014-02-02

Tillväxtvärk? - ny rapport från BFUF

Rapporten Tillväxtvärk? handlar om besöksnäringens framtida kompetensutmaning. Ladda ner den här!

2013-12-18

INVIT #3

Läs om våra tre nya forskningsprojekt och om besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda i senaste INVIT här!

2013-12-17

4,2 miljoner till tre forskningsprojekt

Tre projekt får dela på 4,2 miljoner i 2013 års utlysning med temat “Besöksnäringen som arbetsplats”.

Läs mer i pressmeddelandet från den 17 december.

2013-11-21

Besöksnäringens gemensamma forsknings- och innovationsagenda

Läs mer om agendan SWE-INVIT 2013 och ladda ner den längst ner på sidan, här!

2013-09-23

Frustrerad konsumtion och smaker som sjunger.

Läs vårt nyhetsbrev INVIT nummer två här!

2013-06-24

Vår första INVIT!

Läs INVIT, vårt nya nyhetsbrev här!

Vi berättar om vår utlysning 2013, om fem pågående forskningsprojekt och om ett par evenemang i Almedalen

2013-05-07

Krögarna slåss om rätt personal

Trots vacklande konjunktur går restaurangbranschen som tåget. Men, den har stora utmaningar framför sig. Intresset för hotell- och restaurangprogrammet på gymnasiet minskar och gymnasiekullarna blir mindre. Nya vägar in i yrket behövs. Läs artikeln i SvD Näringsliv.

Visita och HRF jobbar tillsammans för att möta utmaningarna. Att attrahera och behålla kompetens är en av branschorganisationernas viktigaste framtidsfrågor. För att mobilisera branschen har Visita och HRF tagit fram rapporten “Sveriges mest attraktiva bransch”. Projektet är finansierat av BFUF och initierat av Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (UHR). Organisationerna har också tagit fram en valideringsmodell för att bättre kunna värdera kunskaper och synliggöra kompetenser som inte är formella eller har fästs på papper.
Ladda ner rapporten här:
BFUF_rapport_1_2013_Sveriges_mest_attraktiva_bransch.

2013-04-05

Forskarögon på turism

Fem nystartade projekt ska ge matnyttig kunskap om besöksnäringens förutsättningar. Läs artikeln om BFUFs fem första forskningsprojekt i Besöksliv nr 10/2013.

2012-12-06

7 forskningsmiljoner till fem projekt

BFUF delar ut 7 miljoner kronor till kvalificerad forskning för att utveckla besöksnäringen. Med projektens egen medfinansiering uppgår forskningsmedlen till drygt 9 miljoner kronor.

 

Följande fem projekt har beviljats i 2012 års utlysning:

  • Hospitality Industry Clusters in Sweden (Framgångsfaktorer för besöksnäringskluster), Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 1 700 000 kr
  • Besöksnäringens snabbväxare, HUI Research AB, 1 500 000 kr
  • När blir maten värd en resa? Studie av kulinarisk turism i Sverige, Högskolan i Borås, 1 600 000 kr
  • Revenue optimization based on tourism elasticities (Nyckelindikatorer för betalningsvilja/turismelasticitet), Institutionen för Service Management, Lunds universitet, 1 200 000 kr
  • Måltidsföretagare – från kalaskokerskor till gourmetkrögare, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet, 1 000 000 kr