Evenemang stärker Sveriges konkurrenskraft, andra tillfället

Unik data utvecklad i samarbete mellan kultur, idrott och besöksnäring

Under pandemin blev det tydligt att det saknades relevant statistik, och därmed viktiga underlag, för att beskriva svensk evenemangsnäring och dess värde i samhället. Flera stora aktörer inom näringen; Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF initierade med stöd av Tillväxtverket år 2021 projektet ”Evenemang i siffror”. Målet var att ta fram nationell relevant, pålitlig och robust statistik.
Nu presenteras rapporten Evenemang i siffror 2023.

Rapport
Rapporten Evenemang i siffror 2023 kommer att finnas på BFUFs hemsida för nedladdning den 28 juni.

Läs mer om projektet Evenemang i siffror här.
Seminariet ingår i Pop i Almedalen.