Forskningsprojektet Rädslans geografi

Välkommen till ett webbinarium om säkerhet och trygghet i svenska kommuner och besöksmål

I rapporten ”Säkert! – upplevd trygghet på svenska besöksmål” redovisas resultaten från den tvååriga forskningsstudien ”Rädslans geografi – turistdestinationen i skuggan av föreställningar om terrordåd” om upplevd trygghet hos besökare i nio välbesökta städer. Forskarna har också undersökt  hur trygghet skapas i städers strategiska kommunikation och fysiska insatser i stadskärnor.

Under webbinariet presenterar forskarna sina resultat och vägar framåt för trygghetsarbete i svenska kommuner och på besöksmål.

Trygghetsfrågor aktualiserades under 2015–2017, då en rad terrorattacker riktade mot turisttäta besöksmål, arenor och evenemang i olika länder utfördes. I Sverige blev vikten av att arbeta med trygghet i stadsmiljön tydlig i samband med terrorattacken i Stockholm i april 2017, liksom ökningen av gängrelaterade skjutningar och riktade sprängdåd i svenska städer.

 

Deltagare: Cecilia Cassinger, Jörgen Eksell, Maria Månsson, Ola Thufvesson, forskare vid Lunds universitet och författare till rapporten.

 

Moderator: Stina Algotson, VD för Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF)

 

Anmäl dig här.
Ladda ner BFUF rapport 17 ”Säkert! – upplevd trygghet på svenska besöksmål här.
Läs mer om projektet här.