Rädslans geografi – turistdestinationen i skuggan av föreställningar om terrordåd

Resultat från projektet

Enacting safe places – a study of (im)balancing acts in everyday city centre management

BFUF Rapport #17
Säkert! – Upplevd trygghet på svenska besöksmål

International Journal of Tourism Cities
The narrative rhythm of terror: a study of the Stockholm terrorist attack and the “Last Night in Sweden” event

BFUF Play

Säkert!

Besökare upplever svenska besöksmål som trygga. Men, hur skapar man säkra platser och hur bemöter man ryktesspridning om något händer?Medverkande: Cecilia…

Cecilia Cassinger, fil dr., Lunds universitet, Institutionen för strategisk kommunikation

Från vänster: Ola Thufvesson, Cecilia Cassinger, Maria Månsson och Jörgen Eksell.


Vad handlar forskningsprojektet om?
– Vi ska studera hur besökares rädslor för våld och terror påverkar urbana turistdestinationer och hur destinationer arbetar för att öka den upplevda tryggheten i stadskärnan. Vi undersöker också vilken betydelse ryktesspridning om svenska städer i internationell nyhetsmedia och sociala medier har för besökares upplevelser av trygghet på en plats.

Varför vill ni undersöka detta?
– De samordnade terrorattackerna i USA den 11 september 2001 förändrade synen på terrorism. Det blev tydligt att terror sker mitt ibland oss, var och när som helst. Under de senaste åren har det utförts terrordåd i flera Europeiska städer. Attackerna har riktats mot folkrika platser där det rör sig både inhemska och internationella besökare. I kölvattnet av detta har forskningen inom platsmarknadsföring de senaste fem åren intresserat sig alltmer för säkerhetsfrågor. I dag är säkerhet en viktig aspekt av platsens attraktivitet. Förhoppningen är att forskningsprojektet kommer att bidra med ökad kunskap om hur besöksnäringen kan öka den upplevda tryggheten på turistdestinationer.

Hur ska ni göra?
– Vi kommer att titta på tre aspekter av rädslans geografi: besökares upplevelser, stadens kommunikation och planering samt medialisering. För att fånga besökares upplevelser görs en enkätstudie med 500 svenska och internationella besökare i tio svenska städer och med 500 internationella besökare i turiststäder i Spanien, Tyskland och England. Vi kommer också att utföra kvalitativa intervjuer med 30 stadsplanerare och kommunikatörer i tio svenska städer av varierande storlek. Vidare gör vi en analys av sociala medier, främst Twitter, och internationell nyhetsmedia.

Vilken nytta har besöksnäringen av projektet?
– Idag vet vi att stadskärnor och handelsplatser är mål för terrorattacker. Vår förhoppning är att öka förståelsen för upplevelser och hantering av rädsla på urbana turistdestinationer och därigenom bidra till ökad kunskap om hur den upplevda tryggheten kan hanteras av städer i strategisk kommunikation och fysiska insatser i stadsrummet. Detta är viktigt för att svenska städer ska vara fortsatt attraktiva för både inhemska och internationella besökare.

Vilken blir den stora utmaningen?
– Frågor som rör rädsla och vad som skapar upplevd trygghet är komplext. Det kommer att blir en utmaning att fånga hur besökare, kommunikatörer och stadsplanerare förhåller sig till rädsla och vad som gör att en individ känner sig trygg med att besöka och röra sig i en stad.

Deltagande forskare och projektmedlemmar
Cecilia Cassinger, fil dr. i företagsekonomi (projektledare), Jörgen Eksell, fil dr. i tjänstevetenskap, Maria Månsson, fil dr. i tjänstevetenskap och Ola Thufvesson, fil dr. i kulturgeografi.

Samarbetsparter
Projektet bedrivs i samarbete med Citysamverkan i Helsingborg och Malmö samt Landskrona stad.

Webbinarium
Den 24 april arrangerade BFUF, Lunds universitet och Visit Stockholm tillsammans ett webbinarium om Trygga svenska destinationer där forskarna presenterade sitt pågående projekt och de resultat som hittills analyserats.
Titta på webbinariet här. (Youtube, cirka en timme).
Ladda ner presentationen här.

Läs om projektet i Besöksliv, 30 oktober 2019 här.

Fakta om projektet

Projekt

Rädslans geografi – turistdestinationen i skuggan av föreställningar om terrordåd

Forskningsorganisation

Lunds universitet, Institutionen för strategisk kommunikation

Projektledare

Cecilia Cassinger

Medverkande

Jörgen Eksell, Maria Månsson och Ola Thufvesson

Tidsperiod

2019 jan – 2020 dec

Belopp

1 800 000 kr

Read about the project in English »