Högskolan Dalarna

Seminarium – hotellanställdas roll i bekämpning av sexrelaterad brottslighet

Var fjärde sexköp sägs äga rum på ett hotell i Sverige. Hotellen blir därmed en ofrivilligt arena för brottslighet kopplad till både sexköp och människohandel för sexuella ändamål. Hur upplever anställda på hotell att de kan spela en roll i bekämpningen av dessa brott? Detta undersöks i BFUFs forskningsprojekt No room for trafficking – hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel.

 

Forskarna Maria Thulemark och Eleonora Rossi, Högskolan Dalarna, presenterar några resultat på seminariet No room for trafficking.

 

Seminariet har fokus på betydelsen av hotellanställdas relationer till bokningskanaler, ideella organisationer och närliggande hotell för hotellets kamp mot sexhandel. Studier har genomförts med hotellanställda i Sverige och Nederländerna, två länder med olika modeller och lagar för prostitution och människohandel. Med Corporate Social Responsibility (CSR) som utgångspunkt lyfter forskarna frågor om ”blue washing” – företag som överdriver sig själva som socialt ansvariga när det gäller slaveri och människohandel.

 

Välkommen att delta i seminariet No room for trafficking.
Delta via Zoom på denna länk.

 

Forskningsprojektet pågår och är klart under nästa år. Läs mer om det här.