Besöksnäringens största fastighetsägare önskar fler entreprenörer

Claes Brunius, affärsutvecklare på Statens fastighetsverk (SFV). Foto: SFV

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar cirka 2 300 fastigheter, varav 205 historiska besöksmål samt ansenliga mängder öar, skog och mark i Sverige. Myndigheten är därmed besöksnäringens största fastighetsägare. Cirka 2/3 av besöksmålen hyrs ut till aktörer som bedriver publika verksamheter i dem. Men det finns utrymme för fler samarbeten.

– Statens fastighetsverks uppgift är att förvalta och bevara utvalda kulturmiljöer för alla oss svenskars räkning. Bland dem finns slott, befästningar, fornminnen, museer, parker och fyrplatser. Vi bedriver inte själva någon publik verksamhet utan hyr ut till aktörer som erbjuder platsens besökare service och upplevelser. Tillsammans med våra hyresgäster strävar vi efter att göra besöksmålen konkurrenskraftiga och attraktiva för både barn och vuxna, berättar Claes Brunius, affärsutvecklare på Statens fastighetsverk.

Nutida skulpturer lockar hundratusen besökare till tvåtusenårigt gravfält
Pilane gravfält på Tjörn består av ett nittiotal fornlämningar från järnåldern
(år 0–600). Sedan 2007 arrangerar hyresgästen Peter Lennby varje sommar en ny skulpturutställning på det 8 hektar stora naturområde som omger gravfältet. Hans tanke är att genom konst locka fler besökare till fornlämningen och till att vilja veta mer om sin historia. Besöksmålet har växt med åren och har nu över 100 000 besökare per år.

– Skulptur i Pilane är en perfekt blandning av konst, historia och natur. Peter har utvecklat ett mycket framgångsrikt koncept där besökarna upplever både utställningen och gravfältet med sin historia i den bohuslänska naturen. Verksamheten finansieras av entréavgifter och överskottet återinvesteras. Man har bland annat kunnat bygga en entrébyggnad, göra en större parkering och ökat tillgängligheten.

I SFV:s bestånd finns många kulturmiljöer med potential att utvecklas till ännu attraktivare besöksmål.

– Vi äger ett flertal fornminnen där vi inte har hyresgäster idag och där man kan tro att det inte finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet, tills man tittar på hur Pilane har lyckats. Vi har bland annat diskuterat möjligheten att applicera liknande tankar på Öland där SFV förvaltar många gravfält, fornborgar, en slottsruin och en ödekyrka.

Välkommen till din historia
Till sommarsäsongen 2022 tog SFV fram en stor papperskarta med 205 historiska besöksmål sorterade efter landskap. Den har delats ut på besöksmålen men även skickats till landets kommunalråd, riksdagsledamöter och landshövdingar.

– Vårt uppdrag förutsätter att samhället ökar sitt engagemang kring våra historiska besöksmål både kort- och långsiktigt. Därför arbetar vi aktivt med att påvisa deras samhällsvärden för kommuner och regioner. Vi förvaltar besöksmål i cirka 70 värdkommuner. Vissa av dem är lite hemmablinda och inser inte att de har tillgång till ett starkt varumärke och en dragare till sin destination. Andra är medvetna, men anser att det är ägaren statens uppgift att ansvara för utvecklingen. Många kommuner tycker sig inte heller kunna prioritera kulturarvsfrågor. Vi jobbar därför med en modell där vi vänder på kuttingen och frågar vilka samhällsfrågor som är viktigast för vår värdkommun och visar sedan vad våra kulturmiljöer tillför och kan tillföra inom exempelvis integration, hälsa eller infrastruktur. En bra fungerande kulturmiljö kan ge en kommun positiva effekter inom många olika samhällsområden.

Goda möjligheter för besöksnäringen
Claes lyfter ett annat exempel på lyckat samarbete vid en av verkets 16 fyrplatser, Pater Noster på den karga ön Hamneskär utanför Marstrand. Där har hyresgästen med utgångspunkt från platsens historia utvecklat den gamla fyrmästarbostaden till en unik hotellverksamhet. I november 2021 vann Pater Noster AHEAD:s pris för Europas bästa och kammade därefter hem AHEAD Global New Concept Award för världens bästa helhetskoncept. Hotellet nominerades också till Stora turismpriset 2022.

– Vi letar ständigt efter fler duktiga entreprenörer som har förmåga att utveckla våra miljöer och förvandla deras historier till unika och attraktiva upplevelser som genererar intäkter. Besöksnäringens aktörer är varmt välkomna att utarbeta sina idéer tillsammans med oss. Jag är övertygad om att kunskapsturism är viktig, men jag tror inte att näringen upptäckt den på bred front ännu. Här finns en enorm potential för företag i besöksnäringen. Men man måste lära sig att affärsmässigt tillvarata våra autentiska kulturmiljöer och deras spännande historier. Gör man det kan man bedriva en hållbar verksamhet. Och inte minst bidra till att säkerställa att platserna kan bevaras och hållas öppna även för framtida generationer.

Mer information

Statens fastighetsverk har medverkat i BFUF-projektet Kunskapsturism som attraktion och resurs.

Läs mer om Statens fastighetsverks verksamhet här.

Kontakt: besok@sfv.se

Ladda ner kartan Välkommen till din historia här.

Kontakt: besok@sfv.se

Läs mer om forskningsprojektet Kunskapsturism som attraktion och resurs här.

Ladda ner rapporten NYFIKEN – kunskapsturism som kan utveckla besöksnäringen här.

Fler Nyheter